MEDIJSKE OBJAVE‎ > ‎

Novice

EURADRIA 2019 - SPEED DATES MED DELODAJALCI IN KANDIDATI NA MEJNEM OBMOČJU MED FURLANIJO-JULIJSKO KRAJINO IN SLOVENIJO

V petek, 13. decembra, so v Trstu, v Contamination Lab-u pri Univerzi v Trstu – Nekdanja vojaška bolnišnica, potekali speed dates med delodajalci in kandidati na mejnem območju med Furlanijo-Julijsko krajino in Slovenijo. Edinstven tovrstni dogodek je bil organiziran v okviru projekta »EURADRIA 2019«, ki ga financira program EU za zaposlovanje in socialne inovacije »EaSi« in vodi Centralna direkcija za delo, usposabljanje, izobraževanje in družino Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine.

Na 20 ponudb za zaposlitev na naslednjih področjih: gostinstvo, strojništvo, IKT, gradbeništvo, prevozništvo, trgovina in prodaja ter zdravstvo se je odzvalo 160 kandidatov.

Vsak kandidat je imel deset minut časa, da se podjetjem osebno predstavi. Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina s partnerji: Sdgz URES, PGZ, OOZ in ZRSZ bo spremljala nadaljnje obravnave te pobude, da oceni, ali in koliko pogodb o zaposlitvi je bilo podpisanih zahvaljujoč projektu EURADRIA.

Življenjepisi, ki so prispeli po izteku roka, bodo naknadno posredovani podjetjem. Po zaključku Speed Date-ov, sta partnerja UIL in INAS CISL udeležencem ponudila pregled stanja na področju obdavčenja in socialne varnosti za obmejne delavce, partner INCA Slovenija pa je kandidate seznanil z vsemi vprašanji, povezanimi z delom na črno.

Več informacij najdete na: www.euradria.eu ali preko elektronske pošte euradria@regione.fvg.it EURADRIA 2019 - DELOVNI SESTANEK MED PREDSTAVNIKI SLOVENSKIH IN ITALIJANSKIH DAVČNIH ORGANOV

Danes, dne 9.12.2019, so se v okviru evropskega projekta Euradria 2019, prvič skupaj sestali predstavniki slovenskih in italijanskih upravnih organov pristojnih za davčno področje (FURS in Agenzia delle Entrate).

Na delovnem sestanku v Kopru, ki ga je v sklopu projektnih aktivnosti namenjenih odpravljanju (administrativnih in drugih) ovir mobilnosti čezmejnih delavcev organizirala Obalna sindikalna organizacija - KS 90 ob sodelovanju UIL FVG, so projektni partnerji predstavnikom obeh državnih organov najprej predstavili primere težav in vprašanj s področja davčne obravnave čezmejnih delavcev, ki živijo in delajo na področju obeh držav. Sodelujoči predstavniki FURS in Agenzie delle Entrate so s pridom izkoristili ponujeno priložnost, da si ob tem zgodovinskem prvem delovnem srečanju predstavnikov obeh davčnih organov izmenjajo koristne informacije, ki bi lahko pripomogle k še učinkovitejšemu in kvalitetnejšemu izvajanju njihovih delovnih nalog na področju davčne obravnave čezmejnih delavcev.

V nadaljevanju sestanka so tako predstavniki FURS, kot tudi Agenzie delle Entrate kolegom iz sosednje države opisali izzive in vprašanja, s katerimi se srečujejo v primerih, ko morajo pri svojem delu upoštevati posebnosti položaja davčnih zavezancev, ki so bili obravnavani na današnjem delovnem sestanku - čezmejnih delavcev, ki imajo prebivališče v eni državi, zaposleni pa so v sosednji državi.

Živahno in tvorno debato o vseh danes obravnavanih temah so sodelujoči zaključili s sklepom, da so tovrstne izmenjave informacij in izkušenj med predstavniki državnih organov izredno pomembne za učinkovito izvajanje tako nacionalne kot tudi evropske zakonodaje ter bilateralnih meddržavnih konvencij.

Dodana vrednost današnjega dogodka je poleg že omenjene izmenjave informacij in mnenj med prisotnimi vsekakor tudi vzpostavitev neposrednega stika in izmenjava kontaktnih podatkov med konkretnimi javnimi uslužbenci oz. funkcionarji, ki v sklopu svojih delovnih zadolžitev pri davčnih organih obeh držav skrbijo za pravilno uporabo relevantnih predpisov v praksi.

Ob zaključku sestanka so vsi prisotni izkazali željo, da bi današnje srečanje predstavljalo uvodno dejanje bodočega rednega in trajnega sodelovanja med FURS in Agenzio delle Entrate.VABILO NA DELOVNI SESTANEK MED PREDSTAVNIKI SLOVENSKIH IN ITALIJANSKIH DAVČNIH ORGANOV
PRVOMAJSKA PRIREDITEV OBALNE SINDIKALNE ORGANIZACIJE - KS 90

Vsem se zahvaljujemo za udeležbo na naši prireditvi!


PRVOMAJSKA PRIREDITEV OBALNE SINDIKALNE ORGANIZACIJE - KS 90

Spoštovani,

 

v počastitev 1. maja – mednarodnega praznika dela bomo v Obalni sindikalni organizaciji­- KS 90 tudi letos organizirali prireditev »praznovanje praznika dela«.

Prireditev bo potekala v torek, dne 30. aprila 2019 in sicer po naslednjem programu:

 

19:30 zbiranje pohodnikov pred Taverno v Kopru,

20:00 start pohodnikov z baklami ob spremljavi godbe na pihala iz Marezig,

20:30 prihod pohodnikov na kresišče ob Osnovni šoli Anton Ukmar Koper s spremljavo godbe na pihala iz Marezig,

20:30 nagovor častnega predsednika KS 90 - Borisa MAZALIN-a,

20:35 slavnostni prižig kresa ob spremljavi godbe na pihala iz Marezig,

20:35 - 24:00 nastop glasbenega dueta DOBER DAN.

 

 

Vljudno vabljeni in vrnimo delu dostojanstvo in čast.

 

Sindikalni pozdrav!

 

 

 

 

Damjan VOLF l.r.

Generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije - KS 90


TISKOVNA KONFERENCA 29.4.2019

v ponedeljek dne 29.4.2019 ob 11. uri je v prostorih Obalne sindikalne organizacije - KS 90, Trg Brolo 2 v Kopru potekala tiskovna konferenca, kjer so se poleg podrobne predstavitve programa prireditve "praznik dela" dotaknili tudi stanja slovenskega delavca v času rekordne gospodarske rasti.


SODELOVANJE MED SINDIKATOM UPOKOJENCEV KS 90 IN KLUBOM UPOKOJENCEV SLOVENIJE


Sindikat upokojencev KS 90 in Klub upokojencev Slovenije (KUS) sta v torek, 5. marca 2019 v prostorih Obalne sindikalne organizacije - KS 90 v Kopru podpisala Dogovor o sodelovanju. S podpisom Dogovora sta se obe organizaciji zavezali k koordiniranemu in skupnemu izvajanju skupno zastavljenih ciljev na področju izobraževanja, informiranja o skupno zastavljenih ciljih in pri krepitvi solidarnosti in vzajemnosti. Prve skupne aktivnosti bodo stekle v kratkem.

V imenu Sindikata upokojencev KS 90 je Dogovor o sodelovanju podpisal predsednik Milorad Tomić (na sliki levo), v imenu Kluba upokojencev Slovenije pa predsednica združenja Božena Kos.    ZAGON PROJEKTA EURADRIA 2019

19. februarja 2019 se je v Trstu uradno začel projekt Euradria 2019, pod vodstvom Centralne direkcije za delo, usposabljanje, izobraževanje in družino Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine, vodje čezmejnega partnerstva med Italijo in Slovenijo EURES-T in s podporo ustanove Informest. Skupna vrednost projekta, ki ga je Evropska komisija – Generalna direkcija za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje že odobrila, znaša 431.421,41 evrov.

Italijanski in slovenski partnerji so se sestali 19. februarja, da bi zagnali projektne aktivnosti in določili tehnični in strateški operativni načrt projekta.

Partnerstvo je izredno reprezentativno, saj vključuje osrednje akterje na trgu dela z obeh območij, med katere štejemo združenja delodajalcev v Italiji in Sloveniji, sindikalna združenja, patronate, specializirane za čezmejna vprašanja ter zavode za zaposlovanje iz obeh držav.

Cilj projekta EURADRIA 2019 je zagotoviti nadaljnjo podporo mobilnosti na čezmejnem območju z nudenjem strokovne pomoči delavcem in podjetjem.

Popolnoma obnovljeni virtualni in fizični prostori, namenjeni čezmejnim vprašanjem, ki že delujejo na italijanskem in slovenskem območju, bodo pozornost celotnega partnerstva usmerili v odpravo posebnih ovir mobilnosti: med osrednjimi temami so med drugim varnost pri delu, invalidnost, obdavčevanje, družinska nadomestila in bolezen.

One stop shop (portal »vse na enem mestu«) in natančno izdelan komunikacijski načrt bosta pripomogla k izboljšanemu dostopu do dvojezičnih informacij (v italijanščini in slovenščini) in lažji uporabi vsebin preko video posnetkov in webinarjev.

Nenazadnje bo vzpostavitev stalne opazovalnice o čezmejnosti, ki jo bo upravljala Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina, prispevala k ugotavljanju in spremljanju trendov in dinamike čezmejnega trga na podlagi specifičnih kazalcev.  

 Nekaj utrinkov iz 1. srečanja:

Izlet po Beneški Sloveniji


V soboto, 1.9.2018 so naši upokojenci in upokojenke preživeli lep (čeprav deževen) in rekreativen dan na izletu po Beneški Sloveniji. Ogledali so si Čedad, ki je danes središče Beneških Slovencev, sprehodili so se mimo stolnice in Langobardskega templja, čez Hudičev most do podzemne cerkve v Landarski jami. Ustavili so se še v romarskem središču Stara gora in na kosilu v Goriških Brdih.

Foto utrinke si lahko pogledate na spodnjih povezavah:PREDSTAVITEV EVROPSKEGA PROJEKTA IN.TRA-WORK (Multiplier event "From needs to competences: Recomendations for qualifying and innovative training") - PREDSTAVITEV IZSLEDKOV PROJEKTA IN.TRA-WORK ZAPOSLENIM NA ZRSZ DNE 28.6.2018


Po začetni predstavitvi, v kateri je Mitja Vuković prisotnim svetovalcem in ostalim zaposlenim na ZRSZ, ki so pomemben deležnik na Slovenskem trgu dela, opisal razloge in cilje projekta IN.TRA-WORK, se je med prisotnimi razvila debata o trenutnem stanju na tem področju v Sloveniji ter o možnostih in uporabnosti metodologij razvitih v sklopu projekta pri delu ZRSZ. Prisotni so ugotovili, da se nekatera orodja in metodologije, ki so bila razvita v sklopu projekta IN.TRA-WORK v Sloveniji že uporabljajo, možnost vpeljave preostalih metod v slovenski sistem pa velja še dodatno preučiti.

Prilagamo nekaj utrinkov z dogodka:
VABILO NA DRUGI "MULTIPLIER EVENT" EVROPSKEGA PROJEKTA IN.TRA-WORK, ki bo dne 28.6.2018 ob 9:00 URI v prostorih ZRSZ OS Koper

PREDSTAVITEV EVROPSKEGA PROJEKTA IN.TRA-WORK (Multiplier event "From needs to competences: Recomendations for qualifying and innovative training") - ODLIČEN ODZIV DELEŽNIKOV IN ZAINTERESIRANE JAVNOSTI 

Na vabilo na predstavitev projekta IN.TRA-WORK in njegovih izsledkov dne 11.5.2018 se je odzvalo veliko število deležnikov ter zainteresirane javnosti (predstavniki drugih sindikatov in podjetij, zaposleni v različnih podjetjih in dejavnostih...). Po začetni predstavitvi, v kateri sta Mitja Vuković in Damjan Volf prisotnim opisala razloge in cilje projekta IN.TRA-WORK, se je med prisotnimi razvila pestra debata o pozitivnih učinkih tovrstnih projektov in uporabnosti metodologij, ki se razvijejo na podlagi temeljitega preučevanja stanja na različnih področjih (izobraževalni sistem, trg dela...) ter učinkovitega socialnega dialoga oz. vključevanja vseh zainteresiranih deležnikov v proces iskanja sistemskih izboljšav, tudi s pomočjo izmenjav in prevzemanja dobrih praks, ki jih zasledimo v tujini.

Prilagamo nekaj utrinkov z dogodka:VABILO NA "MULTIPLIER EVENT" EVROPSKEGA PROJEKTA IN.TRA-WORK, ki bo dne 11.5.2018 ob 9:00 URI v SEJNI SOBI OSO - KS 90
ČETRTO MEDNARODNO SREČANJE EVROPSKEGA PROJEKTA IN.TRA-WORK, KOPER (SLOVENIJA)

Dne 17. in 18. aprila 2018 je potekalo četrto mednarodno srečanje evropskega projekta IN.TRA-WORK.

Slovenski partnerji projekta IN.TRA-WORK so na sedežu Obalne sindikalne organizacije – KS 90 v Kopru gostili projektne partnerje iz Italije (Centro ricerche Documentazione e Studi di Ferrara in Citta del Ragazzo), Španije (Fondo Formacion Euskadi) ter Nemčije (Kolping Akademie Ingolstadt).


 
V dvodnevnih delovnih sestankih, so prisotni projektni partnerji obravnavali različne teme, s poudarkom na trenutnem poteku in do sedaj doseženimi rezultati pilotnega projekta, načrtovanju prihodnjih aktivnosti za seznanjanje zainteresirane javnosti z izsledki projekta oz. za sporočanje ugotovitev partnerstva (predstavitveni dogodki), ter evalvaciji dosedanjega poteka vseh projektnih aktivnosti in o možnih bodočih izboljšavah.

Ob robu delovnih sestankov partnerstva je bilo izvedeno tudi srečanje z lokalnimi deležniki, na katerem se je med prisotnimi razvila strokovna razprava o uporabljeni (in razviti) metodologiji v sklopu projekta In.tra-work.


Novica o srečanju med projektnimi partnerji in lokalnimi deležniki je bila objavljena tudi na spletni strani Ljudske univerze v Kopru.

Več informacij o projektu pa si lahko preberete na uradni spletni strani projekta IN.TRA-WORK:


TRETJE MEDNARODNO SREČANJE EVROPSKEGA PROJEKTA IN.TRA-WORK, BILBAO (ŠPANIJA)

Dne 19. in 20. oktobra 2017 je potekalo tretje mednarodno srečanje evropskega projekta IN.TRA-WORK.V dvodnevnih delovnih sestankih so partnerji načrtovali potek pilotnega projekta, ki se bo v naslednjih mesecih izvajal pri partnerskih organizacijah v Italiji, Španiji in Nemčiji.
To je bila tudi priložnost za pregled dosedanjega dela v okviru projekta, prav tako pa tudi za srečanje z lokalnimi deležniki.

Več o projektu na povezavi:

PODPORE STAVKAJOČIM DELAVCEM SKUPINE ARRIVA SLOVENIJA IN STAVKOVNEMU ODBORU


 

PODPORA OBALNE SINDIKALNE ORGANIZACIJE - KS 90 IN DRUGIH SINDIKATOV SINDIKATU VOZNIKOV AVTOBUSOV SLOVENIJE IN NJEGOVEMU PREDSEDNIKU ENDREJU MESAROŠU

TISKOVNA KONFERENCA O USPEŠNEM DELAVSKEM BOJU ODPUŠČENIH DELAVCEV LIPICE

Foto: STA

Dne 6.7.2017 je v prostorih Obalne sindikalne organizacije - KS 90 potekala tiskovna konferenca, na kateri so nekdanji zaposleni Lipice Turizem skupaj z Damjanom Volfom - generalnim sekretarjem Obalne sindikalne organizacije - KS 90 in Mitjem Vukovićem - pravnikom Obalne sindikalne organizacije - KS 90 predstavili delavski boj delavcev ter odločitev, s katero je Delovno sodišče v Kopru pritrdilo osmim bivšim zaposlenim, ki so trdili, da so ob uvedbi stečaja prejeli nezakonite odpovedi pogodb o zaposlitvi in da bi jih moral novi delodajalec - prevzemnik - t.j. Kobilarna Lipica prevzeti skladno z določbami 75. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki v prvem odstavku pravi, da "Če pride zaradi pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja, izvedenega na podlagi zakona, drugega predpisa, pravnega posla oziroma pravnomočne sodne odločbe ali zaradi združitve ali delitve do spremembe delodajalca, preidejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan prenosa pri delodajalcu prenosniku, na delodajalca prevzemnika.".

Več o dogajanju na tiskovni konferenci si lahko preberete v zavihku MEDIJSKE OBJAVE, kjer se nahajajo povezave do nekaterih prispevkov objavljenih v medijih.  
VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO: "Uspešen delavski boj delavk v Lipici"

PROJEKT IN.TRA-WORK: Udeležba predstavnika OSO - KS 90 na dogodku "C1 mobility event - Training of the Trainers" dne 23.6.2017 v Ferrari

Dne 23.6.2017 se je Mitja Vuković, kot predstavnik OSO - KS 90, udeležil zaključnega dne dogodka, ki se je v Ferrari odvijal v tednu od 19. do 23. 6. 2017, ter ob tej priložnosti vsem sodelujočim predstavil Obalno sindikalno organizacijo in njeno vlogo v projektu IN.TRA-WORK.

Obenem se je tudi neposredno seznanil z zadnjimi ugotovitvami in zaključki, do katerih so prišli partnerji, ki so v preteklih petih dneh sodelovali na sestankih in delavnicah v okviru dogodka v Ferrari.

Na t.i. "C1 mobility event - Training of Trainers" so se namreč sodelavci preostalih projektnih partnerjev - izobraževalnih ustanov (trije sodelavci iz Nemčije (KAI), trije sodelavci iz Španije (FFE) ter šest sodelavcev iz Italije (CDR)), med petdnevnim usposabljanjem seznanili z metodologijami in vsebino projekta IN.TRA-WORK, s pomočjo katerih bodo lahko v ustanovah iz katerih izhajajo, usposobili tudi preostale sodelavce za uspešno izvedbo pilotnega projekta, ki je bil predviden v sklopu aktivnosti evropskega projekta IN.TRA-WORK in katerih osnovni cilj je omogočiti uporabnikom teh izobraževalnih ustanov učinkovitejši prehod iz izobraževanja v zaposlitev. 

Več o dogodku, si lahko preberete na uradni spletni strani projekta IN.TRA-WORK (povezava v zavihku "POVEZAVE" zgoraj).
IZJAVA GENERALNEGA SEKRETARJA OBALNE SINDIKALNE ORGANIZACIJE - KS 90 V ZVEZI Z AKTUALNIMI VPRAŠANJI O TEMPERATURNEM UGODJU NA DELOVNEM MESTU


  


 DRUŽENJE ČLANOV SINDIKATA ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI SLOVENIJE V IZOLI

Dne 21.6.2017 so se člani Sindikata zdravstvenih dejavnosti Slovenije družili na plaži v Simonovem zalivu v Izoli ter skupaj aktivno preživeli prvi poletni dan.


Več utrinkov je na ogled v zavihku GALERIJA.
DNE 14.6.2017 JE VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE IMENOVALA ČLANE NADZORNEGA SVETA JAVNEGA ŠTIPENDIJSKEGA, RAZVOJNEGA, INVALIDSKEGA IN PREŽIVNINSKEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Člani nadzornega sveta za naslednja štiri leta so:  

- mag. Andrej Hudoklin, predstavnik ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Anka Valentinčič, predstavnica ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Andrej Verhovnik Marovšek, predstavnik ministrstva, pristojnega za finance,
- Luka Špoljar, predstavnik Študentske organizacije Slovenije,
- mag. David Klarič, predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
- Damjan Volf, predstavnik sindikalnih zvez in konfederacij, reprezentativnih za območje države na predlog Ekonomsko-socialnega sveta,
- Barbara Krajnc, predstavnica delodajalskih združenj, reprezentativnih za območje države na predlog Ekonomsko-socialnega sveta.

Več si lahko preberete na povezavi:

http://www.jpi-sklad.si/aktualno/clanek/posamezno/vlada-imenovala-clane-nadzornega-sveta-sklada/
OBALNA SINDIKALNA ORGANIZACIJA - KS 90 JE ZA SVOJE ČLANE DNE 6.6.2017 ORGANIZIRALA TEČAJ EXCEL-a

V sklopu aktivnosti ob Tednu vseživljenskega učenja 2017 je Obalna sindikalna organizacija - KS 90 v sodelovanju z Ljudsko univerzo Koper, dne 6.6.2017 za svoje člane organizirala tečaj Excela, na katerem so udeleženci obnovili svoje 

računalniško znanje ter ga nadgradili s pomočjo nasvetov mentorja Darija Olenika.

Prilagamo nekaj utrinkov s tečaja:


IZLET OBALNEGA SINDIKATA UPOKOJENCEV V LOŠKO DOLINO

Obalni sindikat upokojencev je 27.05.2017 organiziral enodnevni rekreativno izobraževalni izlet v Loško dolino.


Obiskali smo Turistično informacijski center (TIC) Lož, kjer so nam pripravili prav prisrčen sprejem s pogostitvijo z domačo potico in nam prikazali krajši film z glavnimi znamenitost... nakar smo si jih tudi ogledali. 

Nekaj utrinkov z izleta si lahko ogledate v zavihku GALERIJA.
SINDIKALNI IZLET V SALZBURG Z OGLEDOM ORLOVEGA GNEZDA IN RUDNIKA SOLI


Dne 27.5.2017 je Obalni sindikat delavcev gradbenih dejavnosti v sodelovanju z Obalno sindikalno organizacijo - KS 90 organiziral enodnevni sindikalni izlet v Salzburg z ogledom Orlovega gnezda in rudnika soli.

Poleg članov Obalnega sindikata delavcev gradbenih dejavnosti so se izleta udeležili tudi članice in člani drugih sindikatov organiziranih pod okriljem Obalne sindikalne organizacije - KS 90.

Nekaj utrinkov z izleta si lahko ogledate v zavihku GALERIJA

PODPORA OBALNE SINDIKALNE ORGANIZACIJE - KS 90 IN DRUGIH SINDIKATOV SINDIKATU POŠTNIH DELAVCEV - KS 90 IN NJEGOVEMU PREDSEDNIKU SAŠU GRŽINIČUVABLJENI NA KRESOVANE NA MARKOVCU!

V počastitev  1. maja – mednarodnega praznika dela bomo v Obalni sindikalni organizaciji – KS 90 tudi letos organizirali prireditev »Kresovanje na Markovcu«.


Prireditev bo potekala v nedeljo, dne 30. aprila 2017 in sicer po naslednjem programu:

19:30 zbiranje pohodnikov pred Taverno v Kopru,

20:00 start pohodnikov z baklami ob spremljavi godbe na pihala iz Marezig

20:30 prihod pohodnikov na kresišče ob Osnovni šoli Anton Ukmar s spremljavo godbe na pihala iz Marezig,

20:30 nagovor Damjana Volfa, generalnega sekretarja Obalne sindikalne organizacije – KS 90,

20:33 slavnostni prižig kresa ob spremljavi godbe na pihala iz Marezig,

20:35 – 24:00 nastop glasbenega dueta DOBER DAN

Vljudno vabljeni!
NOVINARSKA KONFERENCA PRED PRAZNIKOM DELA

Dne 25.4.2017 je v prostorih Obalne sindikalne organizacije - KS 90 potekala novinarska konferenca pred praznikom dela, na katerem so sodelujoči predstavili trenutni položaj delavcev in upokojencev v Sloveniji. 

Poleg tega so prisotne povabili na tradicionalno prireditev - kresovanje na kresišču pri osnovni šoli Antona Ukmarja na Markovcu, ki bo organizirana na predvečer praznika dela.

V nadaljevanju prilagamo nekaj utrinkov z novinarske konference, v zavihku medijske objave pa lahko preverite povezave do objavljenih poročanj medijev.

VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO PRED PRAZNIKOM DELA

Vabimo vas na novinarsko konferenco, ki bo v sejni sobi Obalne sindikalne organizacije - KS 90, v torek, dne 25.4.2017 ob 10:00 uri.

Na novinarski konferenci bodo Nadja Terčon - predsednica sveta Obalne sindikalne organizacije - KS 90, Ljubomir Ocvirk - predsednik Obalnega sindikata upokojencev in član komisije za promocijo in prireditve ter Damjan Volf - generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije - KS 90, predstavili pomen praznika dela, kot tudi trenutno stanje slovenskega delavca in upokojenca. 

Sodelujoči bodo predstavili tudi dogodke, ki bodo v prihajajočih dneh organizirani v čast prazniku dela.


Vljudno vabljeni!
TISKOVNA KONFERENCA SINDIKATA POŠTNIH DELAVCEV

V torek, dne 18.4.2017 je v prostorih Obalne sindikalne organizacije - KS 90 potekala tiskovna konferenca Sindikata poštnih delavcev, na kateri so bile predstavljene trenutne razmere v Pošti Slovenije.

Pregled objavljenih prispevkov o dogodku je objavljen v zavihku medijske objave, posnetek celotne tiskovne konference pa si lahko ogledate na povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=L6vsrtdXFHw
SODELOVANJE NA RAZPRAVI "ZA DVIG MINIMALNE PLAČE"

V četrtek, dne 13.4.2017 se je Damjan Volf, generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije - KS 90 udeležil regijske razprave "Za dvig minimalne plače".

Objavljamo nekaj utrinkov z razprave:SESTANEK Z NEKDANJIMI DELAVCI STAVBENIKA

V sredo, dne 12.4.2017 je v prostorih Obalne sindikalne organizacije - KS 90 potekal sestanek, na katerem je Damjan Volf, generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije - KS 90 nekdanjim delavcem Stavbenika predstavil trenutno stanje in prizadevanja ter aktivnosti Obalne sindikalne organizacije - KS 90 v želji, da bi čim prej prejeli zneske, ki delavcem pripadajo po stečaju njihovega bivšega delodajalca.

Objavljamo nekaj utrinkov s sestanka: 


PODPORA SLOVENSKEGA MUZEJSKEGA DRUŠTVA ZAPOSLENIM V POKRAJINSKEM MUZEJU KOPER

VABILO NA REGIJSKO RAZPRAVO O DVIGU MINIMALNE PLAČE

Spoštovani, 

vljudno vas vabimo na regijsko razpravo "Primorska, dvignimo minimalno plačo na 700 eur"​, o pomenu in učinkih minimalne plače ter o novih razvojnih perspektivah za Koper in Primorsko, ki bo v četrtek, 13. 4. ob 18-ih, v Obrtniškem domu v Kopru, Staničev trg 1.

V koaliciji Združena levica ​trdno stojimo na stališču, da trenutno zakonsko določena minimalna plača ne omogoča dostojnega življenja in je zato zanjo primernejše poimenovanje miloščina. Po kriznih letih si je marsikatero podjetje opomoglo, enako kaže statistika za državo, ki zmanjšuje primankljaj in leto za letom beleži gospodarsko rast.

Kljub 50.000 manj delovnim mestim kot pred krizo, se je obseg proizvodnje povzpel vsaj na predkrizno raven, predvsem v izvozno naravnanih podjetjih. To preprosto pomeni, da manj ljudi dela veliko več, mnogi pa še vedno prejemajo le najnižje dohodke. Nedopustno je, da slovenski razvojni model čedalje bolj temelji na nizkih plačah in izžemanju delavk in delavcev. Visoki dobički in gospodarska rast morajo zato doseči ljudi, ki ustvarjamo vrednost in ki smo v času zategovanja pasu izgubili največ, zato se v Združeni levici zavzemamo za dvig osnovne neto plače na 700 eur in izvzetje dodatkov iz nje. 

Argumente za dvig in redifinicijo minimalne plače ter svoje poglede na predlagano spremembo bodo predstavili poslanec Združene levice Matej T. Vatovec ter predstavniki sindikatov Damjan Volf (OSO - KS 90), Mile Zukić (sindikat Zavarovalnice Triglav, OE Koper) in Sašo Ristič (ReO SKEI Kraško - Notranjske in Obale)

Le z odprto razpravo in izhajajoč iz lokalne situacije lahko najdemo skupne rešitve za boljšo prihodnost, zato bomo veseli vaših mnenj, vprašanj in pobud, za v parlament in izven njega. 

FB dogodek: https://www.facebook.com/events/218381338644709/ 

Kontakt: info@demokraticni-socializem.si 

             obalno-kraska@demokraticni-socializem.si
5. REDNA SEJA SVETA OBALNE SINDIKALNE ORGANIZACIJE - KS 90

V sredo, 29. marca 2017, je v sejni sobi Obalne sindikalne organizacije - KS 90, potekala 5. redna seja Sveta Obalne sindikalne organizacije KS - 90, na kateri so sodelujoči obravnavali naslednje točke dnevnega reda:

1.      Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje

2.      Poslovno poročilo 2016

3.      Plan dela 2017

4.      Tekoča problematika

5.      Razno


Utrinek s 5. seje Sveta OSO - KS 90.
 DRUGO MEDNARODNO SREČANJE PARTNERJEV PROJEKTA IN.TRA-WORK V INGOLSTADTU


21. in 22. marca 2017 je na sedežu Kolping Akademie Ingolstadt (KAI) potekalo drugo mednarodno srečanje partnerjev v projektu IN.TRA-WORK (po uvodnem srečanju v Ferrari). 

Stephanie Kuhn in vsi zaposleni pri KAI so pozdravili predstavnike partnerstva. Iz Italije so sodelovali projektni vodja Stefano Capatti in raziskovalka Chiara Tacchi Venturi (CDS-priglasitelj), raziskovalca Angelica Gamba in Rodolfo Liboni (Opera Don Calabria-Città del Ragazzo), iz Španije projektna referentka Zaloa Mitxelena (Fondo Formacion Euskadi-FFE); iz Slovenije raziskovalec Mitja Vuković in sodelavec Euro Brozič (OSO-KS 90).

Med dvodnevnim srečanjem so bili predstavljeni prvi intelektualni produkti (IO1 – Instrumenti za izdelavo registrov zainteresiranih podjetij in IO2- Postopkovni priročnik: »Od potreb do kompetenc«).

Predstavljeni so bili prvi rezultati IO-3 »Materiali za usposabljanje mladih«, ki bodo v kratkem zaključeni in razdeljeni med partnerje.

Srečanje je bilo tudi priložnost za razpravo o nekaterih vprašanjih glede izvajanja projekta, zlasti pa glede organizacije prihodnjega ukrepa, ki bo dogodek mobilnosti za vodje poklicnih usposabljanj.
OBISK PREDSTAVNIKOV DELAVCEV JAVNEGA ZAVODA POKRAJINSKI MUZEJ KOPER NA MINISTRSTVU ZA KULTURO


Dne 20.3.2017 so se predstavniki zaposlenih javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper in generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije - KS 90 Damjan Volf sestali z mag. Marijo Brus, sekretarko na Ministrstvu za kulturo. Pogovor je potekal na temo izpostavljeno že v izjavi zaposlenih z dne 31.1.2017, v kateri štirinajst podpisanih zaposlenih v Pokrajinskem muzeju Koper opozarja na neskladja in nesoglasja z direktorjem dr. Luko Jurijem.
GENERALNI SEKRETAR OBALNE SINDIKALNE ORGANIZACIJE - KS 90 V DRUŽBI VOZNIKOV ARRIVA ŠTAJERSKA


Dne 18.3.2017 sta se predsednik Sindikata voznikov avtobusov Slovenije Andre Mesaroš in generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije - KS 90 Damjan Volf udeležila občnega zbora voznikov avtobusov Arriva Štajerska.
NA DELOVNEM SODIŠČU V KOPRU JE DNE 16.3.2017 BIL RAZPISAN PRVI NAROK ZA GLAVNO OBRAVNAVO V DELOVNOPRAVNEM SPORU V ZADEVI LIPICA

Obravnave so se skupaj z zastopnico - odvetnico Brankico Savić udeležili tudi bivši zaposleni, ki v omenjenem postopku nastopajo kot tožniki. Bivšega delodajalca tožijo zaradi nezakonitih odpovedi pogodb o zaposlitvi - več o tem pa si lahko preberete v zavihku MEDIJSKE OBJAVE.

Po zaključku obravnave so se bivši zaposleni sestali z Damjanom Volfom, generalnim sekretarjem Obalne sindikalne organizacije - KS 90 in se pogovorili o poteku sodnega postopka. V prilogi objavljamo utrinek s tega srečanja.

ČESTITKE OB 8. MARCU - DNEVU ŽENA

NOVINARSKA KONFERENCA O AKTUALNEM DOGAJANJU V JAVNEM ZAVODU POKRAJINSKI MUZEJ KOPER

Dne 2.3.2017 je v sejni sobi Obalne sindikalne organizacije - KS 90, na pobudo Sindikata delavcev v kulturi, potekala novinarska konferenca, na kateri so sodelujoči spregovorili o aktualnem dogajanju v javnem zavodu Pokrajinski muzej Koper.

V prilogi objavljamo nekaj utrinkov, več o dogajanju na novinarski konferenci pa si lahko preberete v zavihku "MEDIJSKE OBJAVE".

 

UDELEŽBA PREDSTAVNIKA SINDIKATA VOZNIKOV AVTOBUSOV SLOVENIJE NA SEJI ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE

Dne 21.2.2017 se je Endre Mesaroš, predstavnik Sindikata voznikov avtobusov Slovenije (na sliki peti z leve) udeležil 51. nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri je bilo obravnavano nižanje prispevne stopnje poklicnega pokojninskega zavarovanja in višanje upravljalskih provizij.

OBALNI SINDIKAT UPOKOJENCEV ORGANIZIRAL DELAVNICO NUDENJA PRVE POMOČI OB INFARKTU 

Dne 21.1.2017 je v sejni sobi Obalne sindikalne organizacije - KS 90 potekala delavnica z naslovom "Prepoznavanje znakov infarkta, reagiranje nanj ter uporaba defibrilatorja".

Predavateljica na delavnici je bila specialist interne medicine, diabetolog dr. Snezhana Jankovska, defibrilator in njegovo uporabo pa je predstavil zdr. tehnik nujne med. pomoči, Vilko Miklavčič.

Prilagamo nekaj utrinkov z delavnice:

 Predavatelja

 Vpisovanje prisotnosti

 Vsak se je našel v povedanem

 Odpravljanje straha pred tehnologijo

 Praktičen prikaz postopka nudenja pomoči

 Praktičen prikaz postopka nudenja pomoči

 Masaža srca in oživljanje

PRVA SEJA SVETA OBALNEGA SINDIKATA UPOKOJENCEV V LETU 2017

Dne 3.2.2017 je v sejni sobi Obalne sindikalne organizacije - KS 90 potekla prva seja sveta Obalnega sindikata upokojencev v letu 2017.

PREDSTAVITEV PROJEKTA IN.TRA-WORK DNE 31.1.2017

Dne 31.1.2017 smo v prostorih Obalne sindikalne organizacije - KS 90 predstavili evropski projekt IN.TRA-WORK (INnovate the TRAnsition from vocational training to WORK for youth), pri katerem poleg vodilnega partnerja t.j. Centro ricerche Documentazione e Studi Ferrara (CDS Ferrara) iz Italije, kot partnerji sodelujejo tudi Kolping Akademie Ingolstadt iz Nemčije, Fondo Formaciòn Euskadi iz Španije ter Obalna sindikalna organizacija - KS 90 iz Slovenije.

Odločitev za sodelovanje Obalne sindikalne organizacije - KS 90 pri tem projektu izhaja iz želje, da bi naša organizacija dodatno razširila področje svojega delovanja in tvorno sodelovala pri reševanju vprašanj, ki se pojavljajo v vseh fazah interakcije med delavci in delodajalci (torej tudi pred samo sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi). S pomočjo ažurnega prenosa informacij in znanj tako med člane našega sindikata, kot tudi širše med zainteresirano javnost, želimo prispevati k učinkovitemu uvajanju dobrih praks iz tujine ter razvoju lastnih rešitev za uspešno vključevanje mladih na trg dela.

Po zaključku predstavitve projekta, smo s sodelujočimi izmenjali mnenja in izkušnje ter preverili možnosti nadaljnjega sodelovanja na temo obravnavano v projektu IN.TRA-WORK. Razpravljali smo o obstoječih težavah na področju zaposlovanja mladih in posledični želji po uvedbi inovacij v postopku prehajanja mladih iz sistema izobraževanja v zaposlitev. Pri tem so bile izpostavljene na eni strani težave s katerimi se zaradi pomanjkanja specifičnih znanj in izkušenj srečujejo mladi, ki prehajajo iz izobraževanja v zaposlitev, na drugi strani pa težave delodajalcev, pri iskanju primerno usposobljenih kandidatov, za zasedbo prostih delovnih mest v njihovih podjetjih.

VABILO NA PREDSTAVITEV PROJEKTA IN.TRA-WORK,

31.1.2017

vabimo Vas na predstavitev projekta IN.TRA-WORK, ki se bo odvijala v torek, 31. januarja 2017, v sejni sobi Obalne sindikalne organizacije - KS 90, Trg Brolo 2, Koper, z začetkom ob 14:00 uri.

Na srečanju bomo zainteresirani javnosti predstavili projekt IN.TRA-WORK, ki ga sofinancira Evropska unija v sklopu programa Erasmus+. Pri projektu kot partner sodeluje tudi Obalna sindikalna organizacija - KS 90, katere cilj je tvorno sodelovanje z lokalnimi deležniki pri razvoju inovativnih in učinkovitih rešitev namenjenih mladim, ki prehajajo iz šolanja v zaposlitev.

Program:

14:00- 14:30: Predstavitev projekta IN.TRA-WORK

14:30 - 15:00: Razprava o možnosti sodelovanja z deležniki v času trajanja projekta in pri uvajanju dobrih praks

Vljudno vabljeni.PROTESTI ZARADI ZNIŽANJA PRISPEVNE STOPNJE ZA POKLICNE POKOJNINE

18.1.2017

Sindikati s člani na zdravju škodljivih delovnih mestih oziroma mestih, ki jih po določeni starosti ni več mogoče zanesljivo opravljati, danes pred ministrstvom za delo izražajo nestrinjanje z znižano prispevno stopnjo za poklicno zavarovanje. Zbralo se je okoli tisoč ljudi. Sindikati, ki sicer zastopajo 46.000 delavcev, resorni ministrici Anji Kopač Mrak očitajo, da je 23. novembra lani odobrila načrt, ki dolgoročno ogroža njihovo socialno varnost, državi pa prinaša štiri milijone letnega prihranka. Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja je začel veljati 1. januarja letos.

Med nezadovoljnimi so policisti, gasilci, rudarji,vozniki avtobusov, zaposlenimi v krški nuklearki, livarji, steklarji, peki in drugi, ki so vključeni v sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Pred ministrstvom so se ob 11. uri zbrali predstavniki policistov, vojakov, voznikov avtobusov, gasilcev in rudarjev, steklarjev, pekov, železarjev, carinikov, pravosodnih policistov itn., ki jih zastopajo sindikati ZSSS, SKEIE, Policijski sindikat Slovenije, Sindikat policistov Slovenije, Obalne sindikalne organizacije – KS 90, SVAS, SDOS, Sdres in drugi, ki so ki so vključeni v sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (ODPZ). Opazili smo tudi nepovezanega poslanca Andreja Čuša in poslanca SDS Roberta Hrovata.

Protest so začeli z besedami: »Kopač Mrakova pridi dol, sicer mi pridejo gor. Pokažimo tej mafijski državi, da nas krade«. Protestniki vzklikajo, da si želijo pravico: »Mi ne jamramo, zahtevamo pa to, kar nam pripada - pošteno plačilo za pošteno delo za našo jesen življenja«.

Zoran Petrovič (SPS): Oktobra so nam hinavsko znižali prispevno stopnjo (kapitalska družba in ministrstvo). Strah pred nami je velik, naša odgovornost pa, da zgradimo vzdržen pokojninski sistem.

Predsednik policijskega sindikata Radivoj Uroševič je ministrici sporočil: »Zbrali smo se, ker zahtevamo dostojne poklicne pokojnine. Te niso privilegij, ampak pravica. Ne bomo pustili, da pometajo z nami in da nas obravnavajo kot strošek. To so pokojnine določenih poklicev, ki pri določeni starosti ne morejo delati. V resnici rabimo višjo prispevno stopnjo, ne nižjo.« (množica vzklika: »Hijene)«. Sindikat zahteva, da ministrica nemudoma vrne prispevno stopnjo na raven, kot je bila pred spremembo, torej z 8 na 9,25 odstotka. Po njihovem mnenju sicer njena odločitev vodi v propad in razkroj poklicnega upokojevanja. S tem se strinja tudi predsednik Morsa Darko Milenkovič. Predsednik sindikata poklicnega gasilstva Aleksander Ogrizek: »Konec je sprenevedanja mafijske države, dovolj je korupcije, banke, zavarovalnice bogatijo na naš račun. Leta 2000 so nam vzeli beneficirano dobo, danes sploh ne vemo, če bomo imeli pokojnino. Ne predstavljam si gasilca pri 55 letih, ki bi prišel v petnajsto nadstropje v petnajstih minutah. Ministrica poskusi, ti dam masko.«

Generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije – KS 90 Damjan Volf: »Dovolj nam je kraje tistega, kar smo zaslužili s trdimi žulji. Par tisoč voznikov se srečuje s težkimi pogoji. Leta 2013 so nam vzeli poklicne pokojnine, ker da je bila 'konkurenčnost naših delodajalcev premajhna', če je treba kaj zmanjšati, so to njihove plače.«

Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije (Sdos) Frančišek Verk: »Pravosodne policiste pokopavamo pri 56 letih, zdaj želijo, da se z invalidskimi vozički vozimo po zapornih?«

Delavec Štefan Križnik iz Steklarne Rogaška je delavcem jasno sporočil: »Delavstvo, prebudi se, ker to ne pelje nikamor«. Predstavnik delavcev Premogovnika Velenje Asmir Bečarević pa: »Kaj so naredili z našo beneficirano dobo?! Pretvorili so jo v naložbeno zavarovanje, nam pa vzeli pravico, ki nam pripada po zakonu«.

Povzeto po: spletno DELO, 18. 1. 2017
Po treh dneh popuščanja in četrtkovih skoraj sedmih urah pogajanj je vladi in sindikatom uspelo tisto, kar jim prej ni v več kot devetih mesecih. 

Ob podpisu sporazuma v petek dne 16. 12. 2016 je minister za javno upravo Boris Koprivnikar izrazil zadovoljstvo, da so po dolgih pogajanjih in tudi zapletih sklenili dogovor. Kot je dejal, dogovor ostaja v finančnih gabaritih s še obvladljivimi finančnimi posledicami, obenem pa pomeni, da ohranjajo socialni dialog in da so kljub različnim pogledom sposobni kompromisov. Še posebej je zadovoljen, ker so sredstva v večji meri namenjena tistim, ki so v nižjih plačnih razredih in živijo najtežje. "Kompromis je dober tako za javne uslužbence kot tudi za državo in jaz ga toplo pozdravljam," je sklenil.

Po besedah ministrice za finance Mateje Vraničar Erman so z dogovorom vsi skupaj pokazali, da so sposobni v danih javno-finančnih okvirih poiskati ustrezne kompromisne rešitve, ki po eni strani pomenijo do določene mere izboljšanje položaja posameznih uslužbencev, po drugi strani pa ohranjajo celoten obseg javnih financ v vzdržnih okvirih.

Vodji obeh sindikalnih pogajalskih skupin Jakob Počivavšek in Branimir Štrukelj pa sta opozorila, da jih zdaj čaka zahtevno delo pri odpravi anomalij. Pogajalcem je na družbenem omrežju Twitter čestital tudi premier Miro Cerar"Predvsem sem zadovoljen, da smo s pomočjo dialoga naredili konkretne korake naprej za tiste, ki dobivajo najnižje plače," je poudaril.

Vlada je sicer še pred nekaj tedni trdila, da nikakor ni denarja za zahteve sindikatov javnega sektorja, zdaj ga je našla in si pozno zvečer v četrtek podala roke s sindikati. Dosegli so namreč dogovor o postopni odpravi varčevanja v javnem sektorju in o popravi plačnih napak.

Najzadovoljnejši so lahko tisti, ki so najnižje na plačni lestvici, saj je dogovor usmerjen tako, da več in prej daje tistim, ki so v slabšem socialnem položaju.

Prihodnje leto bodo dali 56 milijonov evrov
Prihodnje leto bodo višji tako regres kot pokojninske premije, zlasti najslabše plačani pa lahko že maja, preostali pa julija, pričakujejo uvrstitve v višje razrede. Vodje pogajalcev bodo popoldne parafirali sinočnji dogovor, nato se bodo začela opredeljevanja sindikatov. Če se bo pod sporazum nabralo dovolj podpisov, bo sledila še pika na "i" - potrjevanje zakona v državnem zboru, je za Radio Slovenija poročala Nika BenedikSkupni učinek na javnofinančne izdatke vseh blagajn bo 56 milijonov v letu 2017. Minister za javno upravo Koprivnikar je kljub vsemu zadovoljen, pa čeprav je vlado, ki je nespretno najprej rešila zgodbo z zdravniki, dogovor stal najmanj enkrat več, kot je bila pripravljena dati. 

Zanika, da je s plačano ceno vlada reševala tudi svojo usodo. In odgovori, da gre za reševanje usode podplačanih poklicev, dodaja Benedikova.

Za najslabše plačane uvrstitve delovnih mest se z majem začnejo anomalije odpravljati in izplačevati, za preostale pa z julijem. To kot poglaviten dosežek dogovora poudarja tudi sindikalna stran. "Zelo pomembno je, da smo nekaj dosegli tudi za tiste, ki so na minimalni plači - to je regres v višini 1.000 evrov za tiste, ki so uvrščeni do 16. plačnega razreda," poudarja Štrukelj.

Regres za vse
In še preostala vsebina: vsi do 40. razreda bodo prihodnje leto dobili regres v višini minimalne plače, tisti do 50. bodo prejeli 600 evrov, uvrščeni više pa 550 evrov bruto. Pokojninske premije se bodo zvišale na 30 odstotkov, bodo pa od marca naprej na boljšem starejši. Starost nad 50 let prinaša 50-odstotno višino, nad 55 let pa 80-odstotno.

"Pomembno je, da se začenjajo konkretneje odpravljati varčevalni ukrepi," dodaja sindikalist Jakob Počivavšek. Leto 2018 bo namreč za javne uslužbence še ugodnejše - zamrznjena bo ostala le še redna delovna uspešnost, zgolj prestavljena - na december - pa bodo napredovanja.

Dogovor za dve leti
Premik so že za prihodnje leto naredili tudi pri premijah kolektivnega dopolnilnega pokojninskega zavarovanja. Predvideli so, da se bodo premije celo leto izplačevale v 30 odstotkih, za starejše od 50 let v polovičnem znesku od marca dalje, za starejše od 55 let pa v 80 odstotkih.

Vir: MMC RTVUvodno srečanje partnerjev projekta IN.TRA-WORK v Ferrari

Uvodno »kick-off« srečanje IN.TRA-WORK projekta je potekalo 17.-18. novembra 2016.

V Ferrari so gostili predstavnike partnerstva. Udeleženci: v imenu KAI-Kolping Akademie Ingolstadt (Nemčija), ga. Stephanie Kuhn, v imenu FFE Euskadi (Španija) ga. Zaloa Mitxelena, v imenu OSO - KS 90 g. Euro Brozič in v imenu ustanove Opera Don Calabria (Italija) ga. Angelica Gamba in g. Rodolfo Liboni. Prisotni so bili tudi vsi zaposleni pri CDS in zunanji ocenjevalec.

Dvodnevno srečanje se je pričelo s predstavitvijo posameznih partnerjev vsem ostalim članom in nadaljevalo z analizo projekta in opredelitvijo dejavnosti, ki jih je treba izvesti v naslednjih dveh letih.
To je bila pomembna priložnost za razmislek in razpravo.

Več informacij o evropskem projektu IN.TRA-WORK in sodelovanju OSO - KS 90 pri njem bo kmalu na voljo na tem spletnem naslovu in na uradni spletni strani projekta IN.TRA-WORK.
Pogajanja za javni sektor prekinjena

objavljeno: 22. nov. 2016 09:12 avtor: Sindikat OSO KS90

Sindikati menijo, da pogajanj z vlado ni mogoče nadaljevati, dokler ni jasno, kakšen je dogovor z zdravniškim sindikatom Fides. Po besedah ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja bo to jasno v dnevu ali dveh, saj da zdaj še pregledujejo določbe sporazuma s Fidesom.

Dokler se ne uskladijo, kaj dejansko sporazim pomeni glede posega v enotni plačni sistem, toliko časa tudi ne morejo nadaljevati s pogajanji za javni sektor. Zato so se dogovorili, da s temi pogajanji počakajo, dokler se vlada ne opredeli do podpisa dogovora s Fidesom.

Kot je pojasnil vodja ene od dveh sindikalnih pogajalskih skupin Jakob Počivavšek, je stališče sindikatov enotno, da pogojev za nadaljevanje pogajanj ni, dokler to ni razčiščeno.

Po besedah predsednika konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja, pa je sindikalna stran že napovedala, da se bo v primeru, če bo dogovor obveljal, »povsem drugače organizirala in pripravila zahteve, ki bodo prilagojene temu, kar piše v dogovoru z zdravniki«. To pa po njegovih besedah »pomeni povsem druge zahteve in v povsem drugem polju finančnega razreda«.

Tudi Počivavšek meni, da v primeru, da bodogovor z zdravniki sklenjen, »pogajanj na tak način, kot so potekala doslej, zagotovo ne bo«.

Štrukelj in Počivavšek sta po pogajanjih odšla na vlado.

Vir; DELO

Vladni pogajalci in Fides dosegli sporazum in glavni stavkovni odbor sprejel sklep o o zamrznitvi splošne stavke!

objavljeno: 22. nov. 2016 09:10 avtor: Sindikat OSO KS90

Glavni stavkovni odbor sindikata Fides je po ponedeljkovih pogajanjih z vlado sprejel sklep o zamrznitvi splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov.

Tudi je pooblastil predsednika sindikata Konrada Kuštrina za podpis stavkovnega sporazuma z vlado, so danes sporočili iz Fidesa. Stavkovnih aktivnosti tako ne bodo izvajali do 23. januarja.

"Članice in člani glavnega stavkovnega odbora Fides so izrazili zadovoljstvo s sprejetimi normativi in standardi, ki pomenijo več časa, ki ga bo imel zdravnik za bolnika. Podpisniki sporazuma se namreč strinjajo, da se potrdi standarde in normative iz Modre knjige standardov in normativov zdravnikov in zobozdravnikov, s ciljem kadrovskega načrtovanja in doseganja povprečja števila zdravnikov v državah EU," so v sindikatu zapisali v sporočilu za javnost.

Izrazili so zadovoljstvo, da so se podpisniki sporazuma dogovorili, da se nemudoma nadaljujejo pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi zdravnikov in zobozdravnikov z zahtevo, da se prednostno uredi položaj specializantov in mladih specialistov. Njihov status namreč danes ni ustrezno urejen in naravnost sili mlade zdravnike k odhodu v tujino, so poudarili.

Članice in člani glavnega stavkovnega odbora Fidesa pričakujejo, da se bodo pogajanja in usklajevanja za izboljšanje zdravstvenega sistema nadaljevala v najkrajšem času. Kot so še pojasnili, v času zamrznitve stavke niso razrešili glavnega stavkovnega odbora in stavkovnih odborov po enotah sindikata.

Zdravniki so od 8. novembra stavkali tako, da so omejili svoje delo na 40 ur tedensko. To je že po nekaj dneh povzročilo težave zlasti v tistih zdravstvenih ustanovah, kjer morajo zdravniki zaradi pomanjkanja kadra delati nadure, da delo poteka kolikor toliko normalno. Tako so že v prvih dneh stavke začeli odpadati nekateri nenujni posegi in pregledi, v drugem tednu stavke pa se je obseg izpada programa le še povečal.

NADALJEVANJE POGAJANJ, JAVNI SEKTOR

objavljeno: 21. nov. 2016 02:13 avtor: Sindikat OSO KS90

Pogajanja se nadaljujejo v torek, dne 22.11. 2016 ob 15:30 uri in v priponki zadnji približevalni predlog sindikatov.

Vlado in sindikate loči 18 milijonov. Vlada bo sindikalni predlog preučila.

objavljeno: 18. nov. 2016 22:26 avtor: Sindikat OSO KS90

Vlada in sindikati javnega sektorja nadaljujejo pogajanja. Sindikati so na vladni predlog odgovorili s protipredlogom za prihodnji dve leti, ki ga bo vladna stran v prihodnjih dneh preučila.

Vladna stran je sindikatom javnega sektorja predložila ponudbo, po kateri bi za postopno odpravo še veljavnih varčevalnih ukrepov v prihodnjem letu namenili 22 milijonov evrov. Od tega bi bilo 10 milijonov namenjenih za odpravo anomalij v plačni skupini J oziroma za najslabše plačane javne uslužbence.

Sindikati so odgovorili s protipredlogom, pri čemer so predlagali, da se za odpravo anomalij v plačni skupini J poleg predlaganih 10 nameni še 18 milijonov evrov. Skupno bi sindikalni protipredlog pomenil 40 milijonov evrov proračunskih sredstev.

Pogajanja so se tako prekinila, saj je minister Boris Koprivnikar napovedal, da bodo s sindikalno ponudbo seznanili vlado in da se bodo pogajanja nato nadaljevala z novim predlogom vlade, če bodo zanj dobili mandat. Pogajanja se bodo tako nadaljevala v torek.

Vir: RTV

Vladni protipredlog, 18. 11. 2016

objavljeno: 18. nov. 2016 22:23 avtor: Sindikat OSO KS90

V priponki je vladni protipredlog za maso plač v naslednjih 3 letih, ki smo ga dobili na pogajanjih dne, 18. 11. 2016.

Javni sektor- nadaljevanje pogajanj, 17. 11. 2016

objavljeno: 17. nov. 2016 05:12 avtor: Sindikat OSO KS90

S strani Ministrstva za javno upravo smo dobili Vabilo za nadaljevanje pogajanj za sklenitev dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju v obdobju od leta 2017 do leta 2019, ki bo dne 18.11.2016 ob 15. uri v veliki sejni sobi Vlade RS, Gregorčičeva 27 v Ljubljani. Vladni predlog, 15.11.2016

objavljeno: 15. nov. 2016 23:21 avtor: Sindikat OSO KS90   [ posodobljeno 15. nov. 2016 23:26 ]

Vlada je oblikovala nov približevalni protipredlog ter predlagala, da na tej osnovi nadaljujejo pogajanja s sindikati javnega sektorja in v priponki besedilo protipredloga.

Zastala so tudi pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja

objavljeno: 14. nov. 2016 23:45 avtor: Sindikat OSO KS90

Še en poskus dogovora med predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja se je končal neuspešno. Vse bo odvisno od torkove opredelitve vlade do zadnjega sindikalnega predloga.

Od vsebine opredelitve bodo odvisni vsi nadaljnji koraki, je po peturnih pogajanjih povedal minister za javno upravo in vodja vladne pogajalske strani Boris Koprivnikar. Vlada bo to storila na torkovi seji, s tem pa vplivala na vsebino zakonodaje, ki je v fazi sprejemanja na odboru DZ-ja za notranjo politiko. V priponki zadnji še sprejemljiv predlog sindikatov z dne 14.11.2016.

Vlada in sindikati javnega sektorja s še enim poskusom dogovora

objavljeno: 14. nov. 2016 07:22 avtor: Sindikat OSO KS90


Vladni predstavniki se bodo pred obravnavo proračunskih dokumentov na plenarni seji DZ danes ponovno skušali uskladiti s sindikati javnega sektorja. Vladni protipredlog sindikatom, katerih glavni odbori so se že preimenovali v stavkovne odbore, še ni znan.

VARNOST KOPER, KAZENSKE OVADBE

objavljeno: 12. nov. 2016 23:31 avtor: Sindikat OSO KS90   [ posodobljeno 12. nov. 2016 23:40 ]

V priponki sporočilo za medije iz dne 11.11.2016.


1-10 of 41