KOLEKTIVNE POGODBE

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 111/2006, 127/2006 - popr., 109/2007, 21/2008 - razširjena veljavnost, 94/2008, 34/2009, 68/2009 – razlaga, 26/2010 - razlaga, 30/2011)


Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 45/2006, 74/2006 – popr., 75/2006 –popr., 49/2007, 42/2008, 71/2008, 43/2009, 52/2010, 36/2011 - nova)

Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust (Uradni list RS, št.76/2006, 62/2008)

Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci (Uradni list RS, št. 26/1991-I, 129/2004, 81/2006 - odpoved kolektivne pogodbe, 117/2008 )

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti (Uradni list RS št. 1/2005, 100/2005, 100/2005, 83/2006, 71/2007, 18/2008,76/2008,64/2009 - tarifna priloga)

Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 94/2004, 8/2005, 71/2005, 14/2006, 82/2006, 66/2007,18/2008,5/2009, 10/2010, 10/2010 - tarifna priloga, 95/2010, 14/2011 - tarifna priloga, 74/2011 - aneks k tarifni prilogi)

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 83/1997, 84/2001, 87/2004, 139/2004,71/2005, 100/2005, 83/2006, 83/2007, 124/2007, 42/2008, 55/2009, 52/2010, 82/2010, 37/2011, 109/2011 — nova)

Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 14/2006, 87/2006,76/2007,46/2008, 70/2008, 53/2009 - razširjena veljavnost, 10/2010, 70/2011, 84/2011)

Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/1998, 78/2000,37/2002,101/2004, 79/2005, 91/2006, 10/2007, 86/2007, 16/2008, 85/2008, 97/2008, 14/2009, 65/2009, 91/2010, 25/2011,48/2011)

Kolektivna pogodba grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 51/1998, 64/2001, 103/2004, 79/2005, 95/2006, 10/2007,93/2007, 35/2008, 97/2008)

Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/2005, 95/2006, 71/2007, 82/2007,32/2008, 70/2008, 47/2009 - razširjena veljavnost, 75/2009, 10/2010, 84/2011)

Kolektivna pogodba časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/2000, 77/2000 –popr.,24/2001, 46/2001, 78/2001, 33/2004, 117/2004, 79/2005, 95/2006, 118/2006, 10/2007, 93/2007, 35/2008, 97/2008, 8/2010,55/2011)

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 108/2005, 97/2006, 90/2007, 33/2008, 70/2008,53/2009 - razširjena veljavnost, 10/2010, 84/2011)

Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 60/1998, 6/2005, 83/2005, 100/2006, 45/2008, 24/2011)

Kolektivna pogodba dejavnosti cestnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 135/2004, 50/2005, 87/2005, 89/2005, 97/2005,91/2006, 111/2006, 19/2007, 7/2008, 22/2008, 103/2008)

Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije (Uradni list RS, št. 44/1998,64/2004, 132/2004, 79/2005, 79/2005, 106/2006, 104/2007, 79/2008, 108/2008, 77/2010 – odpoved

Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti (5/1998, 6/2001, 108/2001,35/2002,5/2003, 114/2003, 106/2004, 46/2005, 94/2005, 10/2006, 121/2006, 127/2006, 138/2006 – popr., 67/2008, 55/2009,28/2010 - razširjena veljavnost)

Kolektivna pogodba za lesarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 132/2006, 28/2007 – popr., 66/2007, 32/2008, 36/2009,34/2010, 22/2011)

Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 6/2007, 99/2008, 35/2009, 49/2009, 95/2009 - razširjena veljavnost, 3/2011)

Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št, 9/1998 - ne velja več, 78/2004 - ne velja več, 81/2004 - ne velja več, 83/2004, 91/2004, 79/2005, 37/2007, 38/2007, 95/2007, 89/2008, 104/2009, 73/2010 -razširjena veljavnost, 109/2010)

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/1994, 57/1995,19/1996,56/1998, 76/1998, 102/2000, 62/2001, 77/2007, 60/2008, 75/2008, 89/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi)

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/1991-I, 53/1992,34/1993,12/1994, 15/1994, 27/1994, 59/1994, 80/1994, 64/1995, 37/1997, 3/1998, 3/1998, 39/1999, p. 40/1999, 67/2000,81/2000, 23/2001, 43/2001, 99/2001, 19/2002, 73/2003, 115/2005, 65/2007)

Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/2004, 103/2009)

Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/1998, 73/1998, 63/1999, 73/2000,94/2007,60/2008, 89/2008, 83/201 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 3/2011)

Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa (Uradni list RS, št. 95/2007)

Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 44/1996, 100/2004, 81/2005, 105/2007)

Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 38/1996, 100/2004, 81/2005, 105/2007)

Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 16/2005, 37/2006, 19/2008, 99/2008, 30/2009, 46/2010)

Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009,48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 22/2011, 59/2011)

Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede (Uradni list RS, št. 57/2008)

Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti(Uradni list RS, št. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi)

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/1994,49/1995,34/1996, 45/1996 - popr., 51/1998, 28/1999, 39/2000, 56/2001, 64/2001, 78/2001-popr., 56/2002, 60/2008, 61/2008,33/2010,83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi)

Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/1994, 15/1994, 22/1996,23/1996- popr., 39/1998, 46/1998 – popr., 97/2000, 60/2008, 36/2009, 44/2009, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 91/2010, 1/2011 - popr.)

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/1994, 39/1996, 82/1999, 102/2000,52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi)

Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/1992, 50/1992-popr., 5/1993, 50/1994, 45/1996,51/1998, 73/1998-popr., 106/1999, 107/2000, 64/2001, 84/2001, 85/2001-popr., 61/2008, 61/2008, 67/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi)

Kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne varnosti (Uradni list RS, št. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi,89/2010 - sklep o preklicu odpovedi)

Kolektivna pogodba za dejavnost poklicnega gasilstva (Uradni list RS, št. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 -sklep o preklicu odpovedi)

Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora (Uradni list RS, št. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi)

Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi)

Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost (Uradni list RS, št. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi)

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 73/2008, 55/2010)

Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 50/2003, 94/2004, 61/2005, 84/2008, 91/2009)

Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije (Uradni list RS, št. 5/2011 (81/2004 - stara pogodba, ki se deloma še uporablja))

Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 6/2000, 18/2004, 103/2004,94/2010 – nova, 58/2011)

Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/1997, 10/2000, 31/2000, 54/2000, 64/2000,45/2002, 113/2002, 38/2003, 90/2005 - odpoved pogodbe) - ODPOVEDANA!!

Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami (Uradni list RS, št. 9/1998, 35/2000, 117/2004, 87/2005)

Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja (Uradni list RS, št. 73/2000, 44/2007 - odpoved pogodbe, 55/2007 - prenehanje pogodbe)

Kolektivna pogodba za poklicne novinarje (Uradni list RS, št. 31/1991-I, 61/2008-velja samo za Javni zavod RTV Slovenija)