Novi predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije postal Damjan Volf: »Ne bomo več statisti v neenakovrednem socialnem dialogu«

»Ne želimo več samo slediti drugim, ki že hodijo po prehojeni poti, temveč želimo utirati pot, po kateri bodo drugi stopali z nami,« je ob izvolitvi za novega predsednika Konfederacije sindikatov 90 Slovenije, ene največjih sindikalnih central v Sloveniji, dejal novi predsednik Damjan Volf. Ta bo na čelu Konfederacije sindikatov 90 Slovenije (KS 90) nasledil Petra Majcna, ki jo je vodil zadnje tri mandate. Kongres, že osmi po vrsti, je potekal v Pokrajinskem muzeju Koper.

»Izjemno sem ponosen, da smo danes v prostorih, kjer se je že pisala zgodovina, saj sem trdno prepričan, da danes pišemo novo poglavje sindikalnega gibanja za naše zanamce,« je ob tem dejal Volf. Kot prvo potezo novega vodstva je napovedal selitev sedeža KS 90 iz Ljubljane v Koper, saj si delavstvo v slovenski Istri ob tako delovno intenzivnih panogah (logistika, turizem ipd.) zasluži reprezentativno sindikalno konfederacijo na državni ravni v Kopru. Volf je poudaril, da je »delavsko gibanje kot človeško telo, po katerem se morajo informacije – kot po človeškem telesu kri – pretakati 24 ur na dan ter 365 dni v letu, in to v obe smeri. Prav tako je izjemno pomembno, da so glava, okončine in čutila med seboj močno in sinhrono povezani, saj je prav od njih odvisna prava moč delavskega gibanja.« Zato moramo biti po njegovem »predstavniki delavcev bolj prisotni med delavstvom v podjetjih, javnih zavodih in povsod drugod, kjer delavci opravljajo svoje delo«. Po izvolitvi je poudaril, da bo novo vodstvo nemudoma pristopilo tako h krepitvi prisotnosti na terenu ter povečanemu delu s člani in za člane sindikatov, kot tudi reorganizaciji delovanja KS 90 – vse z jasnim ciljem krepitve delavskega boja.

Volf ob tem poudarja, da se morajo delavska gibanja izviti iz pasti neoliberalizma in »osvoboditi vseh meja, v katere nas načrtno zapira kapital in prepogosto tudi politika«.Trend razbijanja sindikalne scene na majhne sindikate pa se mora, kot pravi Volf, umakniti trendu povezovanja in preseganja ozkih interesov posameznikov ali manjših skupin.

Drobljenje in pristajanje na parcialne interese se po Volfovih besedah najpogosteje kaže prav v socialnem dialogu, ki je postal bolj socialni monolog predstavnikov kapitala: »V preteklosti smo bili v socialnem dialogu prepogosto samo statisti. Ne smemo več pristajati na barantanje, ki posledično privede do tega, da na račun drobtinic pristajamo na krčenje delavskih pravic.« Neenakopraven socialni dialog se ne nazadnje opazi tudi v dejstvu, da krovna zakonodaja dopušča krčenje pravic delavcev s kolektivnimi pogodbami dejavnosti, pri katerih sindikati v preteklosti niso uspešno zagovarjali delavskih pravic.

V svojem programu je Volf prvotno izpostavil, da smo pozabili, da brez dela ni kapitala, in je zato »delu nujno treba vrniti čast in oblast«.Za krepitev moči delavcev pa sta poleg dela na terenu ključnega pomena tudi delo z mladimi ter proaktivno izobraževanje in informiranje članov, ki sta ključni področji Volfovega programa, saj je to še en korak h krepitvi moči delavskega gibanja. Povezanost, enotnost in solidarnost pa so ključne za vse faze sindikalnega boja, zlasti za danes prepogosto zanemarjeno orožje sindikatov – stavko. »Prepričan sem, da je to naša najmočnejša mišica, ki smo jo v preteklosti preveč sramežljivo uporabljali, zato moramo ponovno začeti trenirati, da ne bo ta mišica zakrnela – tako se zgodi z vsako mišico v telesu, ki se je ne uporablja,«je še dodal Volf.

Damjan Volf je diplomirani inženir prometno-energetske tehnike. Poklicno je med drugim delal v podjetju Mehano (Izola) in nazadnje na Rdečem Križu Slovenije. Od leta 2010 je poklicni sindikalist v KS 90, leta 2016 pa je prvič postal generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije – KS 90.

Povezave do prispevkov:

Primorska kronika (od 1:08 dalje)

Dnevnik

Primorske novice

Koper, 27. november 2023