Obalna sindikalna organizacija – KS 90

Obalna sindikalna organizacija – Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (Obalna sindikalna organizacija – KS 90) je bila ustanovljena 3. aprila 1990 in je demokratična, območno organizirana interesna organizacija, ki jo sestavljajo člani sindikata, organizirani v sindikatih podjetij, zavodov, v sindikatih dejavnosti, v poklicnih sindikatih in drugih organizacijskih oblikah, ki se lahko povezujejo v sindikate dejavnosti KS 90 Slovenije. Obalna sindikalna organizacija – KS 90 je soustanoviteljica in članica KS 90 Slovenije ter pomemben del slovenskega sindikalnega gibanja.

V Obalno sindikalno organizacijo – KS 90 so včlanjeni sindikati tako javnega kot tudi realnega sektorja, katerih predsedniki sestavljajo Svet Obalne sindikalne organizacije – KS 90, ki je skupen organ odločanja. Organi Obalne sindikalne organizacije – KS 90 so še Konferenca, Generalni sekretar, Nadzorni odbor.
V svojem programu dela je Obalna sindikalna organizacija – KS 90 usmerjena k splošnim sindikalnim ciljem, ki jih uresničujejo vsi njeni člani, ne glede na dejavnost, v katero so povezani.

Obalna sindikalna organizacija – KS 90 je organizirana tako, da deluje neodvisno od državnih organov, delodajalcev, političnih strank, združenj in drugih organizacij.

Sindikalne organizacije skupno se vključujejo in povezujejo v Obalno sindikalno organizacijo – KS 90 in v njej delujejo zaradi:

  • izražanja, uveljavljanja in oblikovanja interesov na področju sindikalnega delovanja, ekonomsko-razvojnih vprašanj in socialne varnosti ter usklajevanja skupnih stališč in interesov članov po temeljnih vprašanjih njihovega gmotnega in socialnega položaja
  • razvijanja sindikalne solidarnosti in vzajemnosti na področju sindikalnega delovanja
  • učinkovite zaščite člana in sindikalnega delavca
  • učinkovitega organiziranja skupnega strokovnega servisa
  • uresničevanja ciljev na mednarodni ravni sodeluje ter vzpostavlja stike s sindikati sosednjih držav in regij, ki se programsko in interesno povezujejo za enoten in usklajen nastop pri razreševanju vprašanj ekonomskega in socialnega regionalnega razvoja, vključevanja v evropske integracije in ostalih aktivnosti na podlagi lastnega programa mednarodnega delovanja
  • zaradi povezovanja z drugimi območnimi sindikati

Matična številka: 5146348000
Davčna številka: 41378156
e-pošta: info@sindikat-osoks90.si
tel.: 05 / 612 40 00
Trg Brolo 2, 6000 Koper

Damjan VOLF, generalni sekretar

damjan.volf@sindikat-osoks90.si

tel.: 05/612-40-12 | gsm: 041-615-765

Ana JAKOPIČ, izvršna sekretarka

ana.jakopic@sindikat-osoks90.si

gsm: 069-980-890

Mitja VUKOVIĆ, pravnik

mitja.vukovic@sindikat-osoks90.si

tel. : 05/612-40-15 | gsm: 040-806-533