Delodajalske organizacije:

Gospodarska Zbornica Slovenije
Združenje Delodajalcev Slovenije
Obrtna Zbornica Slovenije

Državne institucije:

Državni Zbor RS
Državni Svet RS
Vlada RS
Ministrstvo za Delo, Družino in Socialne Zadeve
Inšpektorat RS za Delo
Urad za enake možnosti
Urad RS za Makroekonomske Analize in Razvoj
Statistični urad RS
Zavod RS za Zaposlovanje
Zavod za Pokojninsko in Invalidsko Zavarovanje
Zavod za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije
Banka Slovenije
Varuh Človekovih Pravic RS
Informacijski Pooblaščenec
Javni Jamstveni in Preživninski Sklad RS

Spletne strani projektov sofinanciranih s strani Evropske unije, pri katerih kot partner sodeluje OSO – KS 90

Euradria

Projekt SPIN znanja in kompetenc S4