SPIN ZNANJA IN KOMPETENC S4

Obalna sindikalna organizacija – KS 90 sodeluje kot vodilni partner v projektu Spin znanja in kompetenc S4. Gre za program vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.
Cilj projekta je uspešno prepoznati potrebe posameznikov ciljne skupine ter jih usposobiti in opolnomočiti za lažji in hitrejši prehod na trgu dela v ponovno zaposlitev ali v ohranitev svoje zaposlitve.

V ciljno skupino spadajo:

  • zaposleni, ki zaradi kadrovskih, organizacijskih in tehnoloških sprememb poslovnega procesa potrebujejo znanja/kompetence in karierni razvoj glede na potrebe zaposlitve na novih delovnih mestih oz. za ohranitve zaposlitve na istem delovnem mestu s spremenjenim opisom delovnih nalog,
  • zaposleni:
    • za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri mesece
    • v času trajanja odpovednega roka v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca;
    • v zvezi s katerimi je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njihovo delo postalo nepotrebno.

Projektno partnerstvo sestavljamo:
• Obalna sindikalna organizacija – KS 90
• Competo, kadrovske storitve, d.o.o.
• Primorska gospodarska zbornica
• Svet gorenjskih sindikatov
• META Zavod za razvoj družinskega in ženskega podjetništva

V okviru projekta se bodo izvajale aktivnosti:

I. sklop aktivnosti: RAZVOJ KARIERE – PROFILIRANJE IN VODENJE KARIERNEGA RAZVOJA PO METODOLOGIJI INDIVIDUALNIH KARIERNIH NAČRTOV
Izvedba aktivnosti v obsegu 14 ur je za udeležence popolnoma brezplačna. Po zaključenem prvem sklopu se lahko udeleženec vključi v nadaljnja sofinancirana usposabljanja.

II. Sklop aktivnosti: RAZVOJ KOMPETENC – IZVEDBA USPOSABLJANJ ZA RAZVOJ:
SOCIALNIH KOMPETENC
DIGITALNIH KOMPETENC
TEHNIČNIH KOMPETENC in drugih vsebin.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija preko Evropskega socialnega sklada.

Več na povezavi: Projekt SPIN