V mesecu juniju 2021 smo kot projektni partner v projektu Socialni partner za socialni dialog III – Fleksibilen DI@LOG pričeli z usposabljanji, s katerimi bomo krepili komunikacijske in pogajalske sposobnosti in pridobili nova znanja, ki bodo pripomogla k učinkovitejšemu socialnemu dialogu.

Delavnica “Psihologija pogajanj – razvoj kompetenc za učinkovita pogajanja”:


Delavnica “Uporaba spletnih platform – aplikacij za videokonference”:


Delavnica “Delo na daljavo: pravice in dolžnosti”:


Delavnica “Soočanje s stresom”:


Delavnica “Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu – specifike v luči epidemije”:


Delavnica “Upravljanje s socialnimi omrežji”


Delavnica “Zdravje pri delu sindikalnega zaupnika”


Delavnica “Javno nastopanje”


XXI. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti