OD junija 2021 dO NOVEMBRA 2022 smo kot projektni partner v projektu Socialni partner za socialni dialog III – Fleksibilen DI@LOG izvajali usposabljanjA, s katerimi Smo krepili komunikacijske in pogajalske sposobnosti in pridobili nova znanja, ki bodo pripomogla k učinkovitejšemu socialnemu dialogu.

Delavnica “Psihologija pogajanj – razvoj kompetenc za učinkovita pogajanja”:


Delavnica “Uporaba spletnih platform – aplikacij za videokonference”:


Delavnica “Delo na daljavo: pravice in dolžnosti”:


Delavnica “Soočanje s stresom”:


Delavnica “Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu – specifike v luči epidemije”:


Delavnica “Upravljanje s socialnimi omrežji”:


Delavnica “Zdravje pri delu sindikalnega zaupnika”:


Delavnica “Javno nastopanje”:


XXI. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti:


Delavnica “Triki v Wordu in Excelu“:


Delavnica “Avtonomija kolektivnega pogajanja v praksi”:


Delavnica “Vloga sindikatov in svetov delavcev na ravni organizacije”:


Intenzivni tečaj varne vožnje:


Delavnica “Ustanovitev in delovanje sindikata – pravni in praktični izzivi”:


Delavnica “Napredno javno nastopanje”: