V mesecu juniju 2021 smo kot projektni partner v projektu Socialni partner za socialni dialog III – Fleksibilen DI@LOG pričeli z usposabljanji, s katerimi bomo krepili komunikacijske in pogajalske sposobnosti in pridobili nova znanja, ki bodo pripomogla k učinkovitejšemu socialnemu dialogu.

Delavnica “Psihologija pogajanj – razvoj kompetenc za učinkovita pogajanja”:


Delavnica “Uporaba spletnih platform – aplikacij za videokonference”:


Delavnica “Delo na daljavo: pravice in dolžnosti”: