Zaključno poročilo projekta Fleksibilen di@log, ki je dostopno v priloženi datoteki, vsebuje pregled rezultatov projekta in doseganja njegovih ciljev. Najprej so predstavljeni povzetki izvedenih analiz, nato vsebini dveh priročnikov. Sledita predstavitvi aktivnosti v obliki delavnic ter e-učilnice, zatem je predstavljen vidik obveščanja in osveščanja o projektnih aktivnostih. Na koncu je po vnaprej določenih kazalnikih končno ovrednotena izvedba projekta.