Sindikat je množična organizacija zaposlenih, katerih cilj je zaščita zaposlenih. Sindikati svoje cilje dosegajo s pomočjo kolektivnega pogajanja (katerega rezultat je kolektivna pogodba) ter z uradno (napovedano) ali neuradno (divjo) stavko (vir: Wikipedija, 2015).

Glavna vloga sindikatov je varovanje in izboljšanje delavskih pravic. Skozi zgodovinski razvoj se je spreminjala in do današnjih pravic so se delavci le s težavo prebili. Želja kapitalistov po čim večjem dobičku na račun delavcev je povzročila, da so se delavci začeli združevali v sindikate.
 

VLOGA SINDIKATOV DANES

V Sloveniji imamo tripartitni sistem dogovarjanja. V pogajanja so vključeni država, delodajalci in sindikati. Običajno je, da predstavnik države prevzame vlogo mediatorja, ki poskuša najti srednjo pot, ki bi bila spremenljiva za obe strani.

OBALNA SINDIKALNA ORGANIZACIJA – KS 90
 
Smo demokratična, samostojna in interesna organizacija, ki jo sestavljajo člani sindikata, organizirani v sindikatih podjetij in zavodov, poklicnih sindikatih in sindikatih dejavnosti.

Delujemo neodvisno od državnih organov, delodajalcev, političnih strank, združenj in drugih organizacij.

8 BISTVENIH CILJEV:

 1. Pošteno plačilo za opravljeno delo.
 2. Izboljšanje delovnih pogojev.
 3. Ureditev področja normativov po dejavnostih.
 4. Več pravic iz dela.
 5. Razbremenitev davčne obremenjenosti plače.
 6. Pravna ureditev zakonskih vrzeli.
 7. Zagotovitev izvajanja predpisov iz varstva pri delu.
 8. Vzpostavitev zglednih medsebojnih odnosov v družbi in širšem okolju.
 

NAŠIM ČLANOM ZAGOTAVLJAMO:

 • sindikalno zaščito na individualni in kolektivni ravni
 • profesionalno in pravno pomoč, ki vključuje svetovanje in zastopanje, profesionalno pravno zaščito delavskih in socialnih pravic ter pravno svetovanje iz področja delovnega in socialnega prava
 • uveljavljanje pravic s področja varstva in zdravja pri delu
 • vplivanje na ureditev delovnopravne zakonodaje v državi
 • tekoče obveščanje o sindikalnih pravicah
 • sodelovanje pri izboljšanju medsebojnih odnosov med zaposlenimi
 • druženje s sodelavci na družabnih srečanjih
 • solidarnostno pomoč v izrednih primerih

Pomembno se je zavedati, da smo lahko le sindikalno povezani kos kapitalsko usmerjenemu delodajalcu.

Dostojanstvo in delavske pravice lahko ohranimo le s skupnimi močmi, zato vas vabimo, da se nam pridružite.