EURADRIA

Obalna sindikalna organizacija – KS 90 sodeluje kot partner v projektu EURADRIA.

Projekt EURADRIA je rezultat edinstvenega partnerstva v čezmejni regiji med Italijo in Slovenijo, ki združuje nacionalne in regionalne javne organe, zavode za zaposlovanje, delodajalska in sindikalna združenja v enotno omrežje, čigar glavni cilj je olajšati prosto gibanje delavcev in prispevati k odpravi ovir za čezmejno mobilnost delovne sile na tem območju.

Cilj EURADRIE je torej trajno podpirati mobilnost na čezmejnem območju, pri tem pa delavcem in podjetjem zagotoviti ustrezno strokovno podporo.

Popolnoma prenovljena spletna mesta in že predhodno vzpostavljene info točke na italijanskem in slovenskem ozemlju, namenjene podajanju informacij in razreševanju težav vezanih na čezmejno delo, omogočajo osredotočanje celotnega partnerstva na reševanje specifičnih ovir glede mobilnosti: med ključnimi temami so varnost pri delu, davčna zakonodaja in pravice iz naslova zdravstvenega, invalidskega in socialnega zavarovanja.

Vzpostavitev stalne opazovalnice za čezmejnost, ki jo upravlja Avtonomna dežela Furlanija-Julijska Krajina, prispeva k ugotavljanju in spremljanju trendov in dinamike čezmejnega trga na podlagi specifičnih kazalnikov.

Poleg tega Euradria omogoča tudi povezanost pristojnih javnih zavodov za zaposlovanje ter javnih in zasebnih Euresovih svetovalcev (za delodajalce in delavce) na čezmejnem območju z namenom okrepitve sodelovanja na področju mobilnosti delovne sile in s ciljem spodbujanja skupnih ukrepov za podporo zaposlovanju.

Projekt EURADRIA sofinancira program Evropske unije EASI (EaSI – EURES – Cross-border partnership and support to cooperation on intra-EU mobility for social partners and EEA countries).

Več na povezavi: EURADRIA