8. Konferenca Obalne sindikalne organizacije – KS 90

v Obalni sindikalni organizaciji – KS 90, ki letos praznuje že 30 let obstoja in združuje različne sindikate dejavnosti tako realnega kot tudi javnega sektorja, so se z 2. marcem 2020 pričele aktivnosti za izvolitev generalnega sekretarja in člane nadzornega odbora za časovno obdobje 2020-2024.

Danes, dne 22. aprila 2020, je bil na 8. Konferenci Obalne sindikalne organizacije – KS 90 s strani delegatov za generalnega sekretarja za mandatno obdobje 2020-2024 izvoljen Damjan VOLF.

Ob izvolitvi se generalni sekretar iskreno zahvaljuje članstvu za izkazano zaupanje in poudarja, da bo še naprej sledil viziji, da bo človek na prvem mestu pred interesom in pohlepom kapitala. Obenem opozarja, da je zavoljo novo nastale situacije, ki že išče vzvode za preživetje obstoječega sistema, nujno potrebno nadgraditi naš delavski boj z verzijo »sindikalizem 5.0«.

To pomeni, da bo potrebno v naše aktivnosti dodati še več prodornosti, še več prisotnosti tako med delavstvom kot tudi v vseh sferah, kjer se odloča o prihodnosti in pravicah slovenskega delavca in imeti nično toleranco do kršitve delovnopravne zakonodaje, brez izjem! Pridobljene izkušnje so ga namreč naučile, da je lahko le sindikat, ki pravočasno in odločnos pravnimi in interesnimi argumenti stopi v bran izkoriščanim delavcev, pravi sindikat!

Prav tako poudarja, da delavstvo druži interes in želja po dostojnem preživetju, kapital pa želja po večjem dobičku, zato moramo biti v združevanju bolj uspešni, metodologije našega boja pa morajo še bolj odločno temeljiti na poenotenih ciljih vseh, ki živijo in želijo še naprej živeti od svojega dostojnega dela, ki zajema maksimalno 40 let dela.

Zaključuje pa z mislijo, da živimo v času, ko so nam dane možnosti in priložnosti, da naredimo družbo bolj človeško in delo bolj cenjeno in spoštovano, zato poziva vse, naj ne čakajo na jutri, da se bo kaj naredilo samo od sebe, ampak svojo lastno usodo in s tem tudi prihodnost vzamejo v svoje roke in že danes naredijo korak, ki bo odraz njihove odločnosti in pogleda v prihodnost, kjer bo mogoče s plačilom za opravljeno delo in pokojninami DOSTOJNO živeti!

Sindikalni pozdrav!

22.4.2020