Zaposleni pozdravljajo vse aktivnosti, ki povečujejo informiranost zaposlenih o Javnem holdingu Maribor

Pri ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. (JHMb) bo treba upoštevati zagotovljene pravice delavcev ob prenosu na holding in še eno leto po njem, opozarjata Skupni svet delavcev Javnega holdinga Maribor (SSD JHM) in Obalna sindikalna organizacija – KS 90.

Več na: mbreport.si – 30.6.2020