Zavoljo koronavirusa se ustvarja peta industrijska revolucija, ki se imenuje delo od doma in brezpogojna pripadnost podjetju.

Damjan Volf, generalni sekretar KS 90 – Konfederacije sindikatov 90 Slovenije o pritiskih na delavce v javnih podjetjih, položaju delavcev v novem mariborskem holdingu, delu od doma, prekarnem delu mladih in poklicnih boleznih.

Več na: maribor24.si – 7.9.2020