SPIN – IZJAVA ZA JAVNOST

Novinarska konferenca s predstavitvijo programa SPIN.

Posnetek je na voljo: TUKAJ,

SPIN PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE

Damjan Volf, OSO KS90

Predstavnik vodilnega partnerja

Živimo v času, ko smo kljub bolj kot ne uspešno prehojeni poti v preteklosti skozi prvo industrijsko revolucijo, ki je temeljila na parnem stroju ter mehanizacij proizvodnje, druge industrijske revolucije, ki se je pričela z odkritjem elektrike in razvojem sestavljalnih linij, tretje industrijske revolucije, ki je že temeljila na delni avtomatizaciji ter četrte industrijske revolucije, ki jo zaznamuje poleg avtomatizacije tudi pospešeno vključevanje informacijske ter komunikacijske tehnologije, na pragu pete industrijske revolucije, ki je dobila velik pospešek v  trenutni zdravstveni  situaciji v svetu in bi jo kar poimenoval doba digitalne revolucije ter vlaganje v mehke veščine znanja poklicev, ki jih ni mogoče opravljati na daljavo. Londonsko svetovalno podjetje McKinsey je namreč v raziskavi prišlo do šokantnih rezultatov, da je samo v Evropski uniji in Veliki Britaniji zaradi trenutne situacije ogroženih skoraj 60 milijonov delovnih mest, oziroma da je eno od štirih delovnih mest v nevarnosti, da ga prizadene zmanjšanje delovnih ur, odpovedi ali prisilna izraba letnega dopusta.

»Globalna delovna sila se avtomatizira hitreje, kot smo pričakovali« so prav tako ugotovitve Svetovnega gospodarskega forum v zadnji izdaji poročila o prihodnosti delovnih mest. Do leta 2025 se zaradi premika delitve dela med ljudmi in stroji obeta izguba 85 milijonov delovnih mest, obenem pa se napoveduje tudi ustvarjanje 97 milijonov novih delovnih mest po zaslugi digitalne revolucije.

Zato je ključno, da se tako delodajalci kot tudi delavci zavedajo, da se varna prihodnost skriva v enostavnemu reku, ki se glasi:

“Delavci naj se učijo že danes in osvajajo kompetence prihodnosti ob močni podpori njihovih delodajalcev.”

Zoran Kotolenko – vodja Sektorja za izvajanje dejavnosti na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije

Projekt vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela, preprečevanje prehoda v odprto brezposelnost poteka skoraj dve leti. V tem času smo skupaj izvedli številna usposabljanja in izobraževanja, ki so namenjena najbolj ranljivim skupinam in jim tako omogočili, da pridobijo kompetence, ki jih potrebujejo bodisi za prehod k novemu delodajalcu ali za ohranitev obstoječe zaposlitve v podjetju, ki se prestrukturira.  Naj navedem samo nekaj pomembnih številk: izvedenih je bilo preko 300 usposabljanj, ki so trajala skupaj več kot 33.500 ur, vključili smo več kot 1600 oseb v karierne in razvojne aktivnosti in več kot  860   oseb v posamezne dejavnosti za razvoj kompetenc. Za izvedbo teh dejavnosti smo porabili več kot milijon euro, kar je manj od pričakovanj, ampak do konca izvajanja projekta v letu 2022  bomo nadoknadili tisto, česar nismo realizirali, na kar je vplivala tudi epidemija.

Napovedi so negotove. V tem času se je SPIN pokazal kot dobra rešitev za ohranjanje zaposlitve in za hitrejši prehod v novo zaposlitev. Želimo si še naprej, da bi partnerji sodelovali dobro in da bi bil projekt prepoznaven širše, saj je za vse tako za delodajalce kot sindikate in tiste, ki jih vključujemo v projekte, pomembno, da se problema potencialne brezposelnosti lotijo takoj na začetku. Ta projekt je priložnost, da vseživljenjsko učenje udejanjimo v praksi.  Na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in odškodninskem skladu si bomo prizadevali, da bi projekt nadaljevali tudi v naslednji finančni perspektivi.

Nežka Bozovičar, Svet gorenjskih sindikatov

Svet gorenjskih sindikatov se zaveda pomena neprestanega izobraževanja in usposabljanja vsakega posameznika, zato svoje člane in druge zaposlene stalno spodbujamo k vseživljenjskemu učenju, pridobivanjem novih znanj in krepitvi kompetenc. Izobraženi zaposleni so bolj samozavestni, lažje se soočajo z izzivi v svojem poklicu in so veliko bolje pripravljeni na vsakodnevne spremembe na trgu dela.

Robert Rakar, Ceo

Direktor Primorske gospodarske zbornice, Koper

Za delodajalce je projekt SPIN zelo dober nastavek za dvig kompetenc zaposlenih. Seveda pa je za vključitev potrebna tudi volja vsakega zaposlenega za osebni napredek in pridobivanje znanja. Prepričan sem, da bo obdobje po epidemiji, ki nas je pospešeno potisnila v dobo digitalizacije, tega interesa na obeh straneh veliko več, kot doslej.

Sonja Galjot, predstavnica Competo d.o.o.

Strokovna svetovalka

V okviru projekta Spin sodelujemo s podjetji z namenom nadgradnje znanj in kompetenc njihovih zaposlenih, s ciljem večje fleksibilnosti posameznika znotraj organizacije in ne nazadnje s ciljem ohranjanja delovnih mest. Kot svetovalno kadrovsko podjetje veliko sodelujemo s podjetji na področju razvoja kadrov. Najprej prisluhnemo izzivom in željam delodajalcem. Naše sodelovanje v okviru projekta Spin s podjetji poteka na način, da kot prvo prisluhnemo izzivom in željam, ki jih posamezno podjetje na področju nadgradnje znanj in kompetenc svojih zaposlenih ima. Podjetja se tako odločajo, da svoje zaposlene vključijo v delavnice mehkih veščin, kjer vidijo možnost za nadgradnjo kompetenc: npr. veščine vodenja, timsko delo, komunikacijske veščine, učinkovita povratna informacija, upravljanje s stresom, upravljanje s časom. Seveda pa poleg omenjenih mehkih veščin podjetja veliko vključujejo svoje zaposlene tudi v tečaje tujih jezikov, v tečaje Excela, oziroma računalniških znanj, digitalne pismenosti, skratka nabor delavnic in tečajev je zelo bogat.

Podjetja, ki svojim zaposlenim ponudijo nadgradnjo znanj in kompetenc znotraj projekta SPIN, pomagajo svojim zaposlenim krepiti sposobnost prilagajanja na organizacijske in procesne spremembe, podprejo zaposlene pri ohranjanju psihosocialne kondicije, ter povečajo njihovo zavzetost in aktivacijo in s tem dokazujejo, da s človeškimi viri ravnajo kot odgovoren delodajalec.

Marta Turk, predstavnica ZAVODa META

Strokovna svetovalka, mentorica

Meta Zavod za razvoj družinskega in ženskega podjetništva sodeluje v tem projektu kot izvajalec, ki se posebej posveča osebam, ki so pred dejansko izgubo zaposlitve torej v odpovednem roku. Udeleženci potrebujejo veliko dodatne spodbude, motivacije in razvoj samozavesti, ki pa jo pomembno podpira tudi pridobivanje novih znanj in veščin, ki jih zahteva trg dela.  Med veščinami prihodnosti, ki smo jih uvrstili v naš katalog znanj, poleg mehkih veščin omogočamo tudi podjetniške veščine, finančno pismenost, jezikovna znanja, veščine hitrega branja, računalniška znanja, osnove digitalnega marketinga, usposabljanja za specifična računalniška orodja za nove poklice. Ta hip je na seznamu več kot 60 različnih tem, krajše delavnice obsegajo 8 šolskih ur, daljše pa 16, 24 (računalniški tečaji), 30 (jezikovni tečaji)  ali 50 (priprava za poklic nepremičninskega posrednika). Veseli nas, da so naši udeleženci v veliki večini tudi našli nove zaposlitve.

Izobraževalne aktivnosti so postale bolj dosegljive za osebe, ki so bolj oddaljene od sedeža izvajanja izobraževanj, prav zaradi on-line usposabljanj. Prilagodili pa smo se tudi časovno, saj izvajamo program v popoldanskem času, razdeljen po 4 šolske ure. To je bilo še posebej pomembno v času šolanja od doma, tako smo staršem omogočili, da svoj del izobraževanja opravijo v popoldanskem času.

Program izobraževanj približujemo udeležencem tako, da sproti dopolnjujemo katalog z novimi vsebinami, nazadnje smo pripravili 24-urni program Desna roka Poslovna asistentka v malem in srednjem podjetju, ki dopolnjuje že obstoječa znanja udeležencem s tistimi znanji in veščinami, ki jih pričakuje delodajalec v malih in srednjih dinamičnih podjetjih.