Borbeni sindikalizem: Marsikdo od zaposlenih se ne zaveda, da včlanitev v sindikat ne pomeni le tega, da greš lahko na oddih v toplice!

Na okrogli mizi, naslovljeni Borbeni sindikalizem, ki se je odvila v okviru festivala delavskega filma Kamerat v Hrastniku dne 2. 7. 2021, so svoje izkušnje delili izkušeni slovenski sindikalisti, in sicer Anton Lisec, zadnji predsednik sindikata RTH, Asmir Bečarević, predstavnik Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije, David Švarc, sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije in Damjan Volf, generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije – KS 90.

Damjan Volf, generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije – KS 90, je jasno izpostavil, da živimo v sistemu, v katerem je delavstvo podvrženo izkoriščanju in da je med delavstvom premalo zavedanja, da delodajalci ne morejo niti centa, kaj šele evra zaslužiti brez pridnih in marljivih delavskih rok. Poudaril je, da se dobiček kapitalu ustvarja samo v času, ko delavci opravljajo svoje delo in zavoljo tega stavka ne bi smela biti samo skrajno sredstvo delavskega boja, ampak tudi uvod v boljša izhodišča tako za pogajanje o dostojnejšem plačilu za opravljeno delo kot tudi o boljših pogojih dela. Delavstvo mora družiti interes in želja ne samo po preživetju, ampak po tem, da bomo lahko spodobno živeli od svojega dela, ki zajema maksimalno 40 let dela. Mnenja je, da bi se morali tudi sindikati posodabljati oziroma ažurirati, tako kot to dela izkoriščevalski sistem in sicer s še večjo prodornostjo, nično toleranco do kršitev delovnopravne zakonodaje in rumenih sindikatov, aktivnejšo vlogo pri kreiranju gospodarske politike ter proaktivnim izobraževanjem in ažurnim informiranjem. Zaključil je z mislijo, da “moramo sindikati s svojim znanjem, izkušnjami in sposobnostjo mobilizacije najširših množic preprečiti kapitalu in skorumpirani politiki, da račun za zgrešeno ekonomsko politiko in milijardne davčne utaje izstavijo izključno obubožanim delavcem in upokojencem.”

Več na: vecer.com – 5. 7. 2021