Projekt EURADRIA je član Pakta za znanja in spretnosti

Projekt Euradria, ki povezuje pristojne institucije na čezmejnem območju z namenom okrepitve in podpore pri obmejnem zaposlovanju tako za delavce kot za podjetja, je postal v decembru 2022 ponosen član Pakta za znanja in spretnosti.

Projekt EURADRIA podpira mobilnost delavcev na čezmejnem območju med Italijo in Slovenijo. V decembru 2022 je projekt EURADRIA postal tudi ponosen član Pakta za znanja in spretnosti, ki je pobuda Evropske komisije za razvoj evropske delovne sile.

Člani pakta poznajo potrebe po izpopolnjevanju in preusposabljanju, finančne mehanizme za spodbujanje znanj in spretnosti odraslih v regiji in državi ter priložnosti za nova partnerstva.

Vsi člani pakta podpišejo listino s štirimi ključnimi načeli: 

  • spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja, 
  • povezovanje v partnerstva na področju spretnosti, 
  • spremljanje ponudbe in povpraševanja po spretnostih ter tudi predvidevanje njihovih potreb,
  • boj proti diskriminaciji ter za enakost spolov in enake možnosti.

Pakt za znanja in spretnosti je eden od vodilnih ukrepov Programa znanj in spretnosti za Evropo. Cilj Pakta je združiti javne in zasebne organizacije ter jih spodbuditi, da sprejmejo konkretne zaveze za izpopolnjevanje in preusposabljanje odraslih z namenom uspešnega zelenega in digitalnega prehoda.