Interventni ukrepi za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov

Vabljeni k poslušanju prispevka Radia Študent, v katerem je stališče Obalne sindikalne organizacije – KS 90 do interventne zakonodaje za odpravo posledic vodne ujme, s posebnim poudarkom na premeščanju javnih uslužbencev in hitrem zaposlovanju tujcev, izpostavil generalni sekretar Damjan Volf.

Radio Študent – 26. 9. 2023