Vlada in sindikati podpisali Dogovor o delni uskladitvi plač v javnem sektorju z inflacijo

Dne 10. 1. 2024 je potekal potekal podpis Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 (Dogovor) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za javni sektor ter Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki jih je v imenu Konfederacije sindikatov 90 Slovenije podpisal Damjan Volf, predsednik KS 90.

Dogovor določa, da se s 1. junijem 2024 plačna lestvica uskladi v višini 80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022 – december 2023, kar pomeni, da se bo vrednost plačnih razredov plačne lestvice uskladila za 3,36 odstotka. Po podatkih Statističnega urada RS namreč rast cen življenjskih potrebščin v tem obdobju znaša 4,2 odstotka. Dogovor obenem tudi določa, da se regres za letni dopust za leto 2024 izplača ob izplačilu plače za februar 2024, in sicer najkasneje do 14. marca 2024.

Damjan Volf, 10. 1. 2024