Damjan Volf bo še štiri leta generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije – KS 90

»Ne smemo več nemo opazovati, da se izigravanje delovnopravne zakonodaje kršiteljem izplača ter da se izgube kapitala socializirajo, medtem ko se njihovi dobički privatizirajo, ampak moramo delu vrniti čast in oblast .«

»Ne smemo več pristajati na logiko slabih rešitev in nadaljevanja sistema, ki temelji na razslojevanju in družbeni neenakosti, ki je vir težav in nikakor del rešitve, zato moramo okrepiti svojo povezanost, da delu vrnemo čast in dostojanstvo« je ob izvolitvi dejal generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije – KS 90 Damjan Volf, ki je bil imenovan za tretji zaporedni mandat. Delegati so na kongresu sprejeli tudi 5 resolucij, ki se dotičejo tako »delavske ustave«, pokojninskega zavarovanja, ohranitve javnega zdravstva in šolstva, dolgotrajne oskrbe in krepitve mednarodnega sodelovanja.


Delegati Obalne sindikalne organizacije – KS 90 so danes v izolskem Art Kinu Odeon odločali o prihodnosti organizacije, ki že več kot 34 let predstavlja oviro pohlepu kapitala in Damjanu Volfu izrekli zaupanje za nadaljnja štiri leta.


Ob tem se je Volf zahvalil za zaupanje in izpostavil, da so v Obalni sindikalni organizaciji – KS 90 že v preteklosti dokazali, da se da s povezanostjo in prisotnostjo med delavstvom v delovnih organizacijah uspešno premakniti letvico dostojnega plačila in varnega delovnega okolja višje kot če se delavstvo prepušča posamičnim poskusom pogumnih posameznikov, ki jih delodajalec hitro zakonito ali nezakonito izloči iz delovne sredine. Zato mora Obalna sindikalna organizacija – KS 90 nadaljevati pot delavskega gibanja, ki temelji na odločnem in strokovnem delavskem boju, ki ne popušča pod pritiski kapitala in predstavljati še naprej delavstvo, ki želi dostojno živeti od svojega dela.


»Nesporne posledice trenutnega sistema so, da le ta ustvarja okolje, v katerem delavci tekmujejo eden z drugim in posledično ostajajo prepogosto brez dostojnega plačila, varnega in zdravega delovnega okolja in skoraj nobenih možnosti urejenega družinskega življenja. V Sloveniji potrebujemo trajnostno strategijo lastništva naših podjetij, strategijo, s katero bi dodano vrednost novih tehnologij usmerili široko med slovensko populacijo, s katero bi zavarovali in odpirali nova kvalitetna delovna mesta z zavidljivo dodano vrednostjo. Potrebujemo strategijo, ki bo ponujala nove in prepričljive karierne priložnosti za mlade ter zagotavljala dostojnejša plačila za pošteno opravljeno delo ter pokojnine, ki bodo omogočale človeku vredno in dostojno preživljanje starosti.«


Graditi gospodarstvo na delovno intenzivnih dejavnostih, ki temeljijo na nedostojnih osnovnih plačah, nezdravem in nevarnem delovnem okolju, ki imajo ob neustrezni organizaciji delovnega procesa, ki je v domeni izključno delodajalcev, za posledico enormno število bolniških odsotnosti ter vedno večjo revščino, ni pravi poslovni model, ki bi si ga zaslužilo delavstvo v Republiki Sloveniji. Ob tem je Volf poudaril, da se zavzema za ničelno stopnjo tolerance do kršiteljev delovnopravne zakonodaje, saj je kršitev delavskih pravic pogosto kršitev osnovnega človekovega dostojanstva in da tukaj pogreša konkretnejšo vlogo pristojnega Inšpektorata za delo, ki bi moral z odvračilnimi ukrepi kaznovati delodajalce od sistemskih kršitev delovnopravne zakonodaje, ki se jih poslužujejo.


Volf je v svojem programu izpostavil pretekle akcije in dosežke v Obalni sindikalni organizaciji, kjer so s prizadevnim delom in skupnimi akcijami uspešno rešili in izboljšali pogoje za delo v marsikateri organizaciji ter prispevali pomemben delež k dostojni in bolj pravični družbi. Prav tako je izpostavil tudi kolektivne akcije v okviru Obalne sindikalne organizacije – KS 90, ki so poleg sprememb dodatno opolnomočile zaposlene, da se pri prizadevanju za kakovostno in varno delovno okolje ne zanašajo samo na zunanje dejavnike, ampak da stopijo skupaj in solidarno premagajo ovire.


»Poskrbeti je potrebno za stabilno in predvsem varno in zdravo delovno okolje od začetka poklicne kariere do dostojne upokojitve,« je po kongresu, še izpostavil Volf in dodal, da to pomeni vse od boja proti prekariatu za mlade, do prizadevanj za spoštovanje varnosti in zdravja pri delu, da lahko delavec po upokojitvi zasluženo dostojno preživlja svoje življenje tudi z dostojno pokojnino. »Ne moremo in ne smemo pristati na to, da se delavci po upokojitvi znajdejo na pragu revščine in telesno onemogli.«


Ob tem je Volf izpostavil tudi prisotnost na terenu Obalne sindikalne organizacije – KS 90, kjer se skozi neposredne stike zazna trenutno najbolj perečo problematiko, ki jo občutijo zaposleni. V povezavi s sindikalno centralo Konfederacijo sindikatov 90 Slovenije pa se lahko težave, ki potrebujejo sistemske rešitve, prenese tudi na državno raven sindikalnega dialoga. »Ta neposreden stik od zaposlenih do centrov odločanja je največja prednost Obalne sindikalne organizacije – KS 90,« je izpostavil Volf in dodal, da tako lahko naslavljajo dejanske težave in ne zabredejo v past, da je socialni dialog na koncu zgolj boj za »drobtinice iz skupne mize.«


Damjan Volf je diplomirani inženir prometno – energetske tehnike. Poklicno je med drugim delal v podjetju Mehano (Izola) in nazadnje na Rdečem Križu Slovenije. Od leta 2010 je poklicni sindikalist, leta 2016 pa je prvič postal generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije – KS 90.

Avtor fotografij: Alen Vouk

Izola, 4. april 2024